Markt in Vietnam

Wilt u zakendoen in Vietnam of in dit land nieuwe mogelijkheden verkennen? En is uw organisatie actief in de agro-, tuinbouw- of watersector? Schrijf u dan in voor de agromissie naar Vietnam onder leiding van Marjolijn Sonnema, Directeur Generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken.

De missie richt zich op agro-, tuinbouw- en waterkansen in de Vietnamese markt en op de positionering van Nederland als agro-, kennis- en innovatieland.

Klimaatverandering

Vietnam is bijzonder kwetsbaar voor klimaatverandering en heeft bovendien behoefte aan Nederlandse kennis, technologie en agroproducten. Nederland is de voorkeurspartner van Vietnam op weg naar een hogere, duurzame voedselproductie en naar een duurzame ontwikkeling van de Mekong Delta. Meer informatie over zakendoen met Vietnam vindt u op onze landenpagina. Op agroberichtenbuitenland.nl staat uitgebreide informatie over zakendoen in Vietnam op landbouwgebied.

De missie is gekoppeld aan een regionale voedselzekerheidsconferentie, die Nederland en Vietnam op 22 en 23 maart samen met de VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en de Wereldbank organiseren. Missiedeelnemers kunnen zich op 23 maart presenteren aan regionale overheidsvertegenwoordigers, internationale financiële instellingen als Wereldbank, FAO en Asian Development Bank, en de private sector.

Informatie regionale voedselzekerheidsconferentie 22-23 maart

Voor wie?

De missie staat open voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren agrofood, tuinbouw en de nexus 'water-landbouw'. Thema’s zijn voedselzekerheid, vermindering van voedselverliezen en -verspilling, klimaatslimme landbouw, duurzame visserij en aquacultuur/visserij. Daarnaast is er aandacht voor voedselveiligheid en kassen- en staltechnologie.

Overheden, kennis- en onderwijsinstellingen spelen ook een cruciale rol in de Nederlands-Vietnamese samenwerking. De missie biedt Nederlandse kennisinstituten (waaronder ook MBO en MBO+) de mogelijkheid samen met Vietnam innovaties te starten op opleidingsgebied. Lees meer over de kansen in Vietnam voor de agro-, tuinbouw- en watersector.

Programma

Tijdens deze missie ontmoet u potentiële Vietnamese partners en kunt u uw organisatie, producten en diensten bekendheid geven in de Vietnamese markt. Ook kan de Nederlandse overheid ondernemingsissues voor u aankaarten bij de Vietnamese autoriteiten. Voor het programma kunt u denken aan:

  • netwerkbijeenkomsten, seminars, bedrijfsbezoeken en matchmaking;
  • ondertekening van contracten of MoU’s.

Bekijk het PDF-pictogram Voorlopig programma Vietnam van de missie.

Bestemmingen

Ho Chi Minh Stad (19 t/m 21 maart 2017)
Hanoi (21 t/m 23 maart 2017)

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze missie.

Kosten

Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers – iedere deelnemer dient zich aan te melden). Voor extra deelnemers betaalt u € 475 per persoon. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50% op de deelnemersbijdrage.

Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, matchmaking, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Vietnam. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze economische missie neemt u contact op met:

Hanneke Bogaerts
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T 088 602 12 53
E hanneke.bogaerts@rvo.nl

Download:

Service menu right