Informatiebijeenkomst Europees defensie-onderzoeksprogramma

Meer artikelen
MIT bijeenkomst

Op donderdag 19 januari 2017 organiseren de NIDV, het Ministerie van Defensie en de Rijksdienstvoor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een informatiebijeenkomst over een nieuw Europees defensie-onderzoeksprogramma: Preparatory Action for Defence Research.

Gedurende deze middag krijgt u meer te horen over de onderwerpen die op de onderzoeksagenda staan en de voorwaarden voor deelname.

Het inzetten en aanschaffen van nieuwe middelen in het defensiedomein is duur en technologisch complex. De uitgaven in de EU voor defensie daalden van € 251 miljard naar € 194 miljard tussen 2001 en 2010, wat grote gevolgen heeft voor de uitgaven voor R&D. Samen met het krimpen van deze budgetten, zorgt de fragmentatie van de Europese markt voor onnodige duplicatie van R&D, organisatiestructuren en uitgaven. Dit leidt tot het risico dat Europa achterblijft op belangrijke expertisegebieden en zijn onafhankelijkheid verliest in sleutelgebieden voor defensie.

Er komt een defensie-gerelateerd R&D-programma om deze trends te ondervangen. Het moet bijdragen aan het versterken van de Europese defensiemarkt, standaardisatie bevorderen en synergie bevorderen tussen civiele en militaire technologieën. Tussen 2017-2019 zal dit programma een beperkte omvang kennen, zodat de EC ervaring op kan doen in de uitvoering ervan. Na 2020 zal er een volwaardig defensie onderzoeksprogramma komen.

Het voorlopige programma is als volgt:

Tijd                Onderdeel
12.00-13.00    Inloop en lunch
13.00-13.10    Welkom en introductie (Auke Venema, Ministerie van Defensie, (Ron Nulkes, NIDV)
13.10-13.40    Toelichting op scoping paper of werkprogramma (Inge Ceuppens, EDA)
13.40-14.10    Procedures en verschillen met H2020 (Paul Kruis, RVO.nl)
14.10-14.40    Pauze
14.40-15.10    Defensieonderzoek en het opbouwen van een netwerk (Frans Kleyheeg, TNO)
15.10-15.40    Praktijkvoorbeeld van een H2020-project uit het securityprogramma (Bartel van de Walle, TU Delft)
15.40              Afsluitende borrel

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Lees meer over Europees defensie onderzoek.

Service menu right