verslag: Nationale dag duurzaamheid en hoger onderwijs 2017

Meer artikelen
Nationale dag van Duurzaamheid Onderwijs

Ruim 300 studenten, ondernemers, beleidsmakers en IT’ers kwamen bijeen voor een duurzame toekomst tijdens de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs (NDDHO17). Het project ‘Student Empowerment for Sustainability in Higher Education’ won de posterwedstrijd. De NDDHO17 vond op 19 mei 2017 plaats bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Connecting Changemakers

Met ‘Connecting Changemakers’ als thema bracht de NDDHO een gevarieerde groep deelnemers bij elkaar. Daarbij staat het belang van diversiteit en een interdisciplinaire aanpak hoog in het vaandel. Anwar Osseyran, lid directieraad SURF, voorzitter Green IT Amsterdam en hoogleraar Universiteit van Amsterdam: “De dag creëert een basis om over de eigen grenzen heen te kijken. Studenten en bestuurders vanuit het hoger onderwijs en universiteiten ontmoetten vertegenwoordigers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de politiek. Voor een toekomstbestendige samenleving is het noodzakelijk dat zij samenwerken.”

Posterwedstrijd

Een van de activiteiten tijdens de NDDHO is de posterwedstrijd. Onderzoekers en studenten met uitdagende of innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid kunnen die presenteren tijdens het evenement. Osseyran was voorzitter van de jury: "De kwaliteit was dit jaar weer beter dan vorig jaar. Opvallend vond ik dat jongeren bij duurzaamheid niet alleen meer denken aan milieu, maar ook aan een rechtvaardige samenleving, duurzame economie en nieuwe businessmodellen. De inzendingen varieerden van zeer concrete toepassingen tot algemene concepten die breed toepasbaar zijn, zoals het winnende project van Femke Lootens voor empowerment van studenten dankzij de Green Offices."

Empowerment voor duurzame projecten

Lootens, student Milieuwetenschappen aan  Wageningen University en coördinator van de Green Offices in Nederland en België, pleit voor het ondersteunen van (studenten)initiatieven die een duurzame verandering willen teweegbrengen: “Ik heb de Green Offices in mijn thesis als uitgangspunt genomen, maar natuurlijk is elk initiatief gebaat bij een goede structuur en de juiste ondersteuning. Uit mijn onderzoek blijkt dat projecten veel meer kans van slagen hebben als studenten werkelijke zeggenschap en invloed hebben. Activiteiten opzetten, kennis en ervaring uitwisselen en samen tot resultaten komen; dat heeft effect en geeft voldoening. Projecten vanuit het onderwijs die deze elementen bevatten en een positieve ecologische impact hebben, verdienen aanmoediging en ondersteuning van de overheid.
RVO.nl stimuleert met Meerjarenafspraken energie-efficiency het effectief en efficiënt inzetten van energie in het onderwijs. RVO.nl en SURF zijn de hoofdfinanciers van de NDDHO17.

Meer weten?

Service menu right