Aanvragen invoercertificaten granen, juli 2017

Meer artikelen
tarwe in boerenhand
| Gewijzigd op: 19 juni 2017

Bericht nr. 17.048 - Vanaf 1 juli 2017 kunt u wekelijks, uiterlijk vrijdag, aanvragen indienen voor de invoer van zachte tarwe en mais. De eerste mogelijkheid binnen deze tranche is uiterlijk 7 juli 2017 om 13.00 uur.

Zachte tarwe

Binnen het tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit kunt u tarwe van de GN-code 1001 99 00 tegen een verlaagd douanetarief van € 12 per ton invoeren uit derde landen (met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada). Het volgnummer van dit contingent is 09.4125 (Verordening (EG) nr. 1067/2008). U kunt invoercertificaten aanvragen voor het derde kwartaal van 1 juli tot en met 30 september 2017.

Mais

Binnen het tariefcontingent voor de invoer van mais kunt u mais van de GN-codes 1005 10 90 en 1005 90 00 zonder betaling van het douanerecht uit alle derde landen invoeren. Het volgnummer van dit contingent is 09.4131 (Verordening (EG) Nr. 969/2006). U mag slechts vanuit één specifiek land invoeren. In uw aanvraag vermeldt u dit land. U kunt invoercertificaten voor de tweede tranche aanvragen van 1 juli tot en met 31 december 2017.

Aanvragen

U kunt vanaf 1 juli wekelijks, uiterlijk vrijdag, aanvragen indienen bij RVO.nl voor beide tariefcontingenten. De eerste mogelijkheid binnen deze tranche is 7 juli 2017 om 13.00 uur. Wanneer de beschikbare hoeveelheid is benut, sluiten we de inschrijving.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Fax: (070) 378 61 31

Bewijs inleveren

Vraagt u voor het eerst aan in dit contingentjaar? Dan levert u bewijs in. Welk bewijs dit is, leest u op de pagina Regeling granen.

Beschikbare hoeveelheid en zekerheid

U vindt de beschikbare hoeveelheden en de stellen zekerheid in de tabel onderaan de pagina.

Stelt u een bankgarantie? Gebruik dan het model op de formulierenpagina. Op die pagina onder blokje Rechten en plichten vindt u ook het rekeningnummer voor een contante storting.

Geldigheid certificaat

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de tweede daarop volgende maand.

Sancties

Verstrekt u onjuiste gegevens of bewijsmateriaal? Dan kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de pagina Sancties.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie  de pagina Regeling granen en de Basisregeling invoer granen (pdf).

Heeft u vragen? Neem dan contact op met RVO.nl:

  • Bij vragen over de regeling of dit bericht: T 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: T 088 042 67 55 of 088 042 67 52
  • Bij vragen over de bankgarantie: T 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right