Aanvragen invoercertificaten rijst juli 2017

Meer artikelen
rijstveld in china
| Gewijzigd op: 19 juni 2017

Bericht 17.047 - In de sector rijst (Verordening (EG) nr. 1273/2011) kunt u invoercertificaten aanvragen van 1 tot en met 14 juli 2017, uiterlijk om 13.00 uur.

Binnen de tariefcontingenten kunt u volwitte en halfwitte rijst, gedopte rijst en breukrijst vanuit derde landen invoeren met een 0-recht. Voor de contingenten waarbij het land van oorsprong is vermeld, dient u bij uw aanvraag ook een uitvoercertificaat in. Dit certificaat is afgegeven door de bevoegde instantie in het land van oorsprong.

Aanvragen

U kunt van 1 tot en met 14 juli 2017, uiterlijk 13.00 uur, invoercertificaten aanvragen bij RVO.nl. Vraagt u voor het eerst aan in dit contingentjaar? Dan levert u bewijs van handel (referentie) in. Welk bewijs dit is, leest u op de pagina Regeling invoer rijst.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Fax: (070) 378 61 31

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

U vindt de beschikbare hoeveelheden, de nummers van de tariefcontingenten en de te stellen zekerheid in de tabel onderaan deze pagina.

Stelt u een bankgarantie? Gebruik dan het model op de formulierenpagina. Op die pagina vindt u onder Rechten en plichten ook het rekeningnummer voor een contante storting.

Geldigheid certificaat

De invoercerificaten voor volwitte en halfwitte rijst en gedopte rijst zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de derde daarop volgende maand. Invoercertificaten voor breukrijst zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de tweede daarop volgende maand.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de pagina Sancties.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de pagina Invoer rijst.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met RVO.nl:

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 55 of 088 042 67 58
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met de basisregeling in- en uitvoer rijst geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right