Deel vervoersverbod in Biddinghuizen ingetrokken

Meer artikelen
Vliegende zwerm ganzen
| Gewijzigd op: 27 december 2016

Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen I) waren vanaf 26 november 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond dit bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Conform Europese regelgeving kunnen de maatregelen vanaf 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf worden ingetrokken.

Dit gebeurt met ingang van woensdag 28 december 2016 om 00.00 uur.

Echter, doordat een groot deel van het vervoersverbod overlapt met gebieden rondom de 2 latere uitbraken in Biddinghuizen (Biddinghuizen II en III), blijft een vervoersverbod voor een groot deel van kracht. Alleen in het gebied zonder overlap met Biddinghuizen II en III geldt geen vervoersverbod meer.

Alle landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Meer informatie

Voor de regeling intrekking BT regeling Biddinghuizen I: zie het bericht op Rijksoverheid.

In de viewer (bijgewerkt tot en met 27 december) kunt u zien in welke regio's vervoersmaatregelen van kracht zijn als gevolg van uitbraak bij bedrijven.

Service menu right