Eerste tender Partners voor Water: grote belangstelling, hoge kwaliteit

Meer artikelen
Gebruik van waterpomp die op waterkracht rivierwater op hoger gelegen akkers pompt
| Gewijzigd op: 17 januari 2017

In december 2016 zijn 14 projecten gehonoreerd in de eerste tender van Partners voor Water 2016-2021. Voor deze subsidieregeling was een budget beschikbaar van € 3 miljoen. De belangstelling was groot: er kwamen maar liefst 62 aanvragen binnen.

Het programma Partners voor Water is één van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Netherlands Water Partnership (NWP). Hugo de Vries, Projectadviseur Mondiale Vraagstukken bij RVO.nl: 'Ten opzichte van eerdere subsidierondes zijn veel aanvragen gedaan. Er was veel variatie en er zaten ook nieuwe partijen tussen die wij nog niet kenden, met nieuwe technologie en methodologie.'

Partners voor Water lijkt goed bekend

'De subsidieregeling lijkt goed bekend te zijn. Partijen weten ook elkaar goed te vinden, bijvoorbeeld door de innovatie van een klein bedrijf te koppelen aan de slagkracht en het netwerk van een groot ingenieursbureau. Hillblock is daarvan een mooi voorbeeld.'

'Omdat er veel aanvragen waren, konden we ook nadrukkelijk selecteren op het criterium dat projecten een blijvende, langdurige en in schaal toenemende impact zouden moeten hebben. Met andere woorden: Partners voor Water projecten moeten leiden tot verdere opschaling, implementatie, en toepassing van de beoogde oplossing of techniek. Voor veel deelnemers betekent dit ook omzet en marktpositie. Onder de aanvragen zaten voldoende projecten die hieraan voldeden.'

Haalbaarheidsstudies

Er was voor deze eerste tender € 3 miljoen beschikbaar, waarvan € 300.000 was gereserveerd voor haalbaarheidsstudies. 'Voorheen zagen we regelmatig plannen die eigenlijk wat meer vooronderzoek vereisten. Dat kun je ondervangen met een haalbaarheidsstudie, waarna een pilotproject in beginsel tot meer succes kan leiden. Er is één aanvraag voor zo’n studie gehonoreerd. Het overgebleven budget is toegevoegd aan het budget voor pilotprojecten.'

Tweede tender Partners voor Water 2016-2021 open

Op 9 januari 2017 is de tweede tender van de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) van het programma Partners voor Water 2016-2021 geopend. Voor deze is € 2 miljoen beschikbaar. Tot en met 10 februari 2017 kunt u uw aanvragen indienen. Kijk voor meer informatie op de pagina's over Partners voor Water op deze site.

Service menu right