Energiebesparing huurwoningen loont

Meer artikelen
woningen
| Gewijzigd op: 11 april 2017

Een toekomstbestendige huurwoning, een lagere energierekening en tevreden huurders. Welke verhuurder wil dat niet? Een energiezuinige woning maakt het mogelijk. Investeringen verdienen zich bovendien binnen enkele jaren terug.

Duurzame en toekomstbestendige woningen zijn voor woningcorporaties van levensbelang. Daarnaast willen woningcorporaties voldoen aan het Energieakkoord, waarin stevige doelen zijn afgesproken. Zoals de huurwoningen voor de sector als geheel naar gemiddeld energielabel B brengen uiterlijk in 2021. Dat vraagt om een goed overzicht en een goede planning.

Energiebesparingsverkenner

De Energiebesparingsverkenner kan daarbij helpen. Deze online tool geeft inzicht in die kosten en baten van duurzame en energiebesparende maatregelen. De tool heeft een update ondergaan. Nieuw in de tool is de mogelijkheid om meerdere woningen tegelijkertijd naar het gewenste label te brengen.

De verkenner laat zien welke maatregelen daarvoor nodig zijn en hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn. Met deze tool kan de woningcorporatie hele blokken op het juiste labelniveau brengen. En wordt het voor het management in één overzicht duidelijk wat de kosten én baten zijn van het verduurzamen van hun woningvoorraad

RVO.nl ondersteunt verhuurders met verschillende tools, subsidies en regelingen voor energiebesparende maatregelen.

Meer weten?

Service menu right