Erkenningsprocedure zuivel 2017

Meer artikelen
Kaassoorten
| Gewijzigd op: 17 februari 2017

Nieuwsbericht 17.011 - Wilt u voor 2017 in aanmerking komen voor invoercontingenten in de zuivelsector? Vraag dan vóór 1 april 2017 erkenning aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Met deze invoerregeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Waarom een erkenning?

In Nederland kunt u alleen deelnemen aan preferentiële invoerregelingen in de zuivelsector met een erkenning van RVO.nl, een BTW registratie en een EORI-nummer. Met de erkenning kunt u invoercertificaten (AGRIM) aanvragen. Hiermee kunt u melk- en zuivelproducten met een verlaagd douanerecht invoeren uit landen buiten de EU.

Procedure voor erkenning

Wilt u voor het contingentjaar 2017 in aanmerking komen voor een erkening? Dan moet u bewijs inleveren van invoer in de EU en/of uitvoer uit de EU in 2015 en 2016. Het gaat om invoer en /of uitvoer van ten minste 25 ton aan melk- en/of zuivelproducten van de GN-codes 0401 tot en met 0406. Dit doet u als volgt:

  • Heeft u in Nederland via de douanesystemen AGS of SAGITTA een aangifte gedaan? Vermeld dan de in- en/of uitvoeraangiftenummers op het aanvraagformulier.
  • Heeft u in een andere lidstaat aangifte gedaan? Dan dient u de douanedocumenten in die geviseerd zijn door de bevoegde autoriteiten.
  • Vermeld de naam van de aanvrager (bij invoer in vak 8 en bij uitvoer in vak 2 van de aangifte).
  • Transacties in het kader van actieve veredeling worden niet beschouwd als invoer uit of uitvoer naar landen buiten de EU.
  • U dient een kopie in van een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.

Was uw bedrijf in het voorjaar van 2016 al erkend op basis van invoer en/of uitvoer in 2015? Dan hoeft u uw handelsactiviteiten over het jaar 2015 niet nogmaals aan te tonen. In dat geval kunt u volstaan met een verwijzing naar deze erkenning op het aanvraagformulier en een kopie van de erkenning van RVO.nl van uw bedrijf over het jaar 2015.

Indieningstermijn

Zorg ervoor dat RVO.nl vóór 1 april 2017 het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met alle benodigde documenten heeft ontvangen. U stuurt dit per e-mail of fax aan:

Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.

Geldigheid

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan verleent RVO.nl de erkenning uiterlijk op 1 mei 2017. De erkenning is één jaar geldig en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.

Meer informatie

De voorwaarden voor erkenning kunt u nalezen in Verordening (EG) nr. 2535/2001.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met RVO.nl:

  • Bij vragen over de regeling: 088 602 68 50
  • Bij vragen over uw erkenning: 088 602 67 31

Service menu right