Extra hersteltermijn voor 3 GLB-voorwaarden tot en met 19 juni

Meer artikelen
Gecombineerde opgave 2017
| Gewijzigd op: 16 mei 2017

Vanaf 16 mei kunt u in de applicatie 'Voorafgaande controles raadplegen' zien of u voldoet aan 3 GLB-voorwaarden. Voldoet u niet? Dan kunt u tot en met 19 juni uw Gecombineerde opgave aanpassen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw subsidieaanvraag.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • Actieve landbouwer
  • Geen overlap percelen
  • Subsidiabele landbouwgrond

Heeft u uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers, graasdierpremie en/of tegemoetkoming premie brede weersverzekering aangevraagd met de Gecombineerde opgave 2017? Dan krijgt u binnenkort een e-mail met meer informatie over de extra hersteltermijn.

Service menu right