Internetconsultatie voor innovatieve windenergie op zee

Meer artikelen
Windgebied Borssele kavel V - innovatiekavel
| Gewijzigd op: 4 januari 2017

Van 4 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 is er een internetconsultatie voor windenergiegebied Borssele Kavel V. In dit najaar organiseert RVO.nl hiervoor een tender. Met de consultatie kunnen bedrijven opmerkingen en suggesties op de conceptstukken van de tender meegeven.

De reacties wegen mee bij het definitief maken van de Regeling en het aanpassen van het SDE+ besluit. Met de innovatieve tender kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

Het innovatiekavel - Windenergiegebied Borssele Kavel V

Zowel nationaal als internationaal doet men steeds meer ervaring op met windenergie op zee. In de ontwikkeling van bijvoorbeeld turbinetechniek, fundering en installatiemethoden vinden doorlopend innovaties plaats. Het toepassen van deze innovatieve technieken kan er toe leiden dat de zogenaamde leercurve versneld wordt doorlopen, waardoor op termijn de kosten lager zullen kunnen uitvallen en er meer vermogen kan worden gerealiseerd.
 
Het Windenergiegebied Borssele Kavel V is aangewezen als innovatiekavel.
 

Ga naar de Internetconsultatie.

Service menu right