Laatste vervoersverbod in Biddinghuizen ingetrokken

Meer artikelen
Vliegende zwerm ganzen
| Gewijzigd op: 2 januari 2017

Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een 3e bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen III) waren vanaf 1 december 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond het 3e bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Conform Europese regelgeving kunnen de maatregelen vanaf 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf worden ingetrokken.

Dit gebeurt met ingang van zaterdag 31 december 2016 om 00.00 uur.

Echter, doordat een deel van het vervoersverbod overlapt met het gebied rondom een uitbraak in Kamperveen blijft een vervoersverbod voor een deel van kracht. Alleen in het gebied zonder overlap geldt geen vervoersverbod meer.

Alle landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

Meer informatie

Voor de regeling intrekking BT regeling Biddinghuizen III: zie het bericht op Rijksoverheid.

In de viewer (bijgewerkt tot en met 31 december) kunt u zien in welke regio's vervoersmaatregelen van kracht zijn als gevolg van uitbraak bij bedrijven.

Service menu right