Meld verbeterpunten voor Maatlat Duurzame Veehouderij

Meer artikelen
Verduurzaming veehouderij UDV
| Gewijzigd op: 12 juni 2017

Stichting Milieukeur (SMK) roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de MDV-criteria. Geef verbeterpunten vóór vrijdag 30 juni 2017 door. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

De veehouderij is continu in ontwikkeling. Om de MDV-criteria actueel te houden wordt er jaarlijks een herziening gedaan. Leveranciers van stalsystemen en -apparatuur, veehouders en anderen wordt gevraagd verbeterpunten op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen te melden aan SMK.

Herzieningsformulier

Ga voor meer informatie en het herzieningsformulier naar de site van SMK. Raadpleeg daar ook de lopende herzieningsonderwerpen om te voorkomen dat u inbreng levert dat al een aandachtspunt is.

Service menu right