Nederland innovatieleider: hoogtepunten eerste halfjaar 2017

Meer artikelen
Nederlandse vlag
| Gewijzigd op: 11 juli 2017

Nederland is van innovatievolger veranderd in innovatieleider. Dat was de conclusie van de ranglijst van het European Innovation Scoreboard 2016. Dit jaar handhaafde ons land die benaming en steeg in de ranglijst zelfs een plek. Er waren nog meer innovatieve hoogtepunten te vieren!

We zetten ze op een rij:

Nederland heeft zijn positie als innovatief koploper verder versterkt: ons land stijgt van plek 5 naar plek 4 in de European Innovation Scoreboard lijst. Nederland noteert ten opzichte van vorig jaar een hogere score op de 27 indicatoren voor innovatiekracht en passeert daarmee Duitsland.

Nummer 3 op wereldwijde ranglijst

Op de Global Innovation Index, een wereldwijde ranglijst van de World Intellectual Property Organization (WIPO), steeg ons land van plek 9 naar plek 3. Dit lijkt verwonderlijk gezien de Europese ranglijst, maar de indicatoren waarmee beide lijsten gemaakt zijn, verschillen. De conclusie laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ons land doet het volgens beide instanties erg goed!

Europese uitvindersprijs voor Nederlandse hematoloog

Met 3 finalisten was Nederland het best vertegenwoordigde land bij de European Inventor Award, een jaarlijkse prijsuitreiking voor ondernemende uitvinders.  De Nederlandse hematoloog Jan van den Boogaart won de Europese uitvindersprijs in de categorie Industrie. Samen met zijn Oostenrijkse collega Oliver Hayden ontwikkelde hij een geautomatiseerde test om malaria op te sporen.

Actief octrooiaanvrager

Op octrooigebied doet ons land van zich horen: Philips, al jaren de grootste octrooiaanvrager van Nederland, staat ook in Europa op nummer 1.  Ook doen Nederlandse bedrijven, vergeleken met het wereldgemiddelde, over het algemeen meer uitvindingen per bedrijf. Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Octrooien in Nederland’.

Onderzoek

Ook voor onderzoekers was er goed nieuws. Zo bleek bij de evaluatie van 10 jaar European Research Council dat ongeveer 600 toponderzoekers in Nederland die periode een totaalsubsidie van € 1 miljard hebben ontvangen.
Er staan 4 Nederlandse universiteiten in de top 25: de TU Eindhoven publiceert wereldwijd de meeste onderzoeken in samenwerking met innovatieve bedrijven. Ook de TU Delft, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam staan in de top-25.

Innovatiekracht van Nederland

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, financiering of subsidie. Het mkb weet de financiering succesvol om te zetten in innovatie en toont de innovatiekracht van Nederland. Innovatieve ondernemers zorgen voor economische groei, meer werkgelegenheid en helpen om op nieuwe manieren maatschappelijke problemen op te lossen.

Meer weten?

Lees waarom Nederland volgens het European Innovation Scoreboard zichzelf innovatieleider mag noemen – en welke bedrijven en onderzoeksinstellingen aan deze positie hebben bijgedragen. Op Twitter zetten we regelmatig innovatieve ondernemers in het zonnetje. Volg de discussie of lever zelf een bijdrage via #NLinnovatief.

Lees de bronartikelen:

Nederland versterkt positie als innovatieleider (Rijksoverheid)
Global Innovation Index 2017: Switzerland, Sweden, Netherlands, USA, UK Top Annual Ranking (WIPO)

Nederlandse uitvinder Jan van den Boogaart wint Europese uitvindersprijs
Octrooirapport brengt innovatieve ontwikkelingen 2008 – 2012 in kaart
EPO Annual Report: EPO grants record number of European patents in 2016 (EPO)

10 jaar European Research Council (ERC)
Nederland scoort op innovatie (U today)

Rijksoverheid stimuleert innovatie (Rijksoverheid)
Mkb zet financiering succesvol om in innovatie (Rijksoverheid)

Service menu right