Nederland neemt deel aan nieuwe Europese octrooirechtbank

Meer artikelen
Octrooinieuws - EU vlaggen bij Binnenhof
| Gewijzigd op: 14 september 2016

Er komt een geheel nieuwe rechtbank die in één keer voor alle deelnemende lidstaten beslist over inbreuk op en nietigheid van een unitair of Europees octrooi. Op 14 september heeft Nederland het Rechtspraakverdrag dat dit regelt geratificeerd.

Het verdrag is onderdeel van het Europees octrooipakket. Nederland is het 11e land dat het verdrag goedkeurt. Daarmee is de Nederlandse deelname aan het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) definitief. Nederland zal ook een lokale vestiging van de rechtbank oprichten in Den Haag.

Voor de inwerkingtreding van het Europees octrooipakket, waar ook het unitair octrooi deel van uitmaakt, zijn 13 ratificaties nodig, waaronder die van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk heeft al geratificeerd. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn vergevorderd in het ratificatieproces.

De gevolgen van de uitkomst van het Brexit-referendum voor het Europees octrooipakket zijn nog niet duidelijk. In de voorbereidingen voor het EOG houdt men rekening met de ontstane situatie. Het is nog altijd de bedoeling om de rechtbank in 2017 van start te laten gaan.

Meer informatie

Lees meer over het unitair octrooi.

 

Service menu right