Nieuw honingprogramma zet in op duurzaamheid en weerbaarheid van bijen

Meer artikelen
Imker 568x216
| Gewijzigd op: 14 december 2016

Het nieuwe Nederlandse Honingprogramma 2017-2019 zet duurzaamheid en weerbaarheid van bijen als belangrijke onderzoekslijn in. Het programma bestaat uit onderzoek en kennisverspreiding en sluit aan op het Actieprogramma Bijengezondheid 2013.

Om de productie en afzet van bijeenteeltproducten te bevorderen en de bijengezondheid te verbeteren, kunnen lidstaten iedere 3 jaar bij de Europese Commissie (EC) een nationaal programma met maatregelen indienen. In het kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid stelt de EC hiervoor een budget beschikbaar van € 36 miljoen gedurende 3 jaar en draagt 50% bij aan de financiering van programma’s van de lidstaten.

Doelen Honingprogramma 2017 -2019

Op 5 juli 2016 is het Nederlandse Honingprogramma 2017-2019 door de Europese Commissie goedgekeurd. Centrale doelen in het Nederlands Honingprogramma zijn een bijenhouderij met minder honingbijen(winter)sterfte en meer weerbare bijen. Andere doelen in het programma zijn:

  • Onderzoek naar meer robuuste honingbijen met Varroa-resistente bijenvolken en opschaling van mogelijkheden naar toepassing in de praktijk.
  • Doorontwikkeling van de diagnose van ziekten en plagen van honingbijen voor een zelfstandige, duurzame en effectieve bestrijding door imkers en een betere bijengezondheid.
  • Afronding van het meerjarig onderzoek naar factoren achter bijensterfte (multifactorieel).
  • Kennisverspreiding om de imkerpraktijk te verbeteren.

Het honingprogramma is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse bijenhouderijsector. De onderzoeksgroep ‘Bijen@WUR’ van Wageningen University & Research (WUR) voert het programma uit. Tijdens de periode 2017-2019 is ongeveer € 1 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het Nationale Honingprogramma. De Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken dragen hier ieder voor 50% aan bij.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van de WUR. Informatie over bijenprogramma’s van de Europese Commissie is te vinden de website van de EC. Of lees onderstaande verordeningen:

Service menu right