Nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX)

Meer artikelen
Koeien in de wei - gebruiksnormen dierlijke mest
| Gewijzigd op: 22 maart 2017

De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) is geactualiseerd. Deze nieuwe versie gebruikt u om in 2017 de excretie van melkvee te bepalen.

De meest belangrijke wijzigingen in de versie van 20 maart 2017 zijn:

  • De omschrijving, die onder overwegend melkvee valt, is nader gespecificeerd.
  • De wijze van berekening voor de VEM-opname van het melkvee is aangepast.
  • Omdat droogstaande melkkoeien in de meeste bedrijven op stal blijven, wordt in de berekening voor de opname van vers gras een correctie toegepast voor het aantal dagen dat de koeien droog staan (58 dagen).
  • De verhoudingsfactoren die gebruikt worden voor de opname van stikstof en fosfor door melkvee zijn aangepast.
  • BEX-berekeningen die via de Excretiewijzer of de Kringloopwijzer worden uitgevoerd, zullen vanwege de toepassing van andere stalemissiefactoren voor ammoniak uit mest tot een hogere netto stikstofexcretie uit mest leiden. Hoewel deze emissiefactoren al langer in de Handreiking BEX stonden, waren die tot 2017 nog niet doorgevoerd in de Excretiewijzer en de Kringloopwijzer.

U vindt de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) op de informatiepagina Berekenen werkelijk gebruik stikstof uit dierlijke mest.

Service menu right