Ontwikkeling ringweg Mozambique met Develop2Build

Meer artikelen
Develop2Build ringweg Mozambique
| Gewijzigd op: 11 november 2016

Op maandag 31 oktober 2016 is in Beira, Mozambique, een Develop2Build schenkingsarrangement getekend voor de ontwikkeling van een ringweg rond de drukke havenstad Beira.

Dit project onderzoekt hoe toegang tot de haven, de veiligheid en de leefomstandigheden in de stad Beira verbeterd kunnen worden.

Investeerders

Beira is een drukke havenstad en momenteel gaat alle vracht die naar de haven moet, te dicht langs het centrum van de stad. Dit leidt tot lange files, onveilige situaties en een slecht klimaat. De huidige slechte bereikbaarheid ontmoedigt bedrijven om zich in Beira te vestigen.

Het land wil nu graag investeerders aantrekken en de economie stimuleren. Daarom wordt er momenteel onderzoek gedaan naar ontwikkeling van een ringweg rond de stad, om een betere doorstroming te krijgen van het vrachtverkeer naar de haven.

Over Develop2Build

Develop2Build is een Government to Government programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt uitgevoerd door RVO.nl. Het project in Beira steunt de decentrale overheid, waaronder de gemeente van Beira. De burgemeester van Beira, de heer Simango en de programmacoördinator van Develop2Buid, mevrouw Schrofer ondertekenden het schenkingsarrangement.

Met de schenking worden studies gefinancierd, die nodig zijn om aanbesteding van de ringweg voor te bereiden. Denk daarbij aan een haalbaarheidsstudie, een milieueffectrapportage en/of een conceptueel ontwerp.

Wilt u meer informatie over Develop2Build, kijk dan op www.rvo.nl/d2b.

Duurzame ontwikkeling stimuleren

Het project is onderdeel van het Masterplan Beira 2035. Dit Masterplan is opgezet met hulp van het programma Partners voor Water en wordt uitgevoerd door RVO.nl. Het doel is om duurzame ontwikkeling in Beira te stimuleren.

Service menu right