Subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij open op 1 maart

Meer artikelen
Jonge vissers
| Gewijzigd op: 10 januari 2017

Visserijorganisaties, marktdeelnemers of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen vanaf 1 maart 2017 subsidie aanvragen voor innovatieprojecten voor duurzame visserij. Dit zijn projecten die gericht zijn op het ontwikkelen en eventueel invoeren van nieuwe technische of organisatorische kennis voor de ecologische verduurzaming in de zee-, kust- of binnenvisserij.

Voor de subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij is € 3.500.000 beschikbaar. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie. Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 700.000.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen van 1 maart tot en met 15 mei, tot 17.00 uur. Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project.

Projecten met de hoogste rangschikking

Innovatieprojecten duurzame visserij is een tenderregeling. Dit houdt in dat alle op tijd ingediende aanvragen met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Met vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de ingediende projecten. Hierbij kijken we of uw project voldoet aan de doelstelling van deze subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Meer informatie

De subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Meer informatie over deze subsidie leest u binnenkort op onze website.

 

Service menu right