Subsidie Innovatieprojecten rendementsverbetering open op 15 juni

Meer artikelen
Gevangen vis
| Gewijzigd op: 19 mei 2017

Bent u actief in de visserijsector? Dan kunt u vanaf 15 juni subsidie aanvragen voor het uitvoeren van innovatieprojecten. De projecten moeten gericht zijn op rendementsverbetering in de visserijketen door kostenbesparing, waardevermeerdering of het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod.

De subsidie staat open voor (samenwerkingsverbanden van) producentenorganisaties voor visserijproducten, visserijondernemingen en andere marktdeelnemers uit de visserijsector.

Hoeveel subsidie

Voor deze subsidie is € 2,5 miljoen beschikbaar. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie. Bent u een mkb onderneming? Dan krijgt u maximaal 50% van de kosten die onder de subsidie vallen. Als u geen mkb-onderneming bent, krijgt u maximaal 30%. Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 375.000 subsidie.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 15 juni tot en met 31 augustus 2017, 17.00 uur.

Wij rangschikken de ingediende projecten met vooraf opgestelde selectiecriteria. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Projectidee voorleggen

Twijfelt u of u in aanmerking kan komen voor subsidie? Leg dan eerst uw projectidee aan ons voor. Stuur uw plan en telefoonnummer per e-mail naar visserijsubsidies@rvo.nl.

Meer informatie

Service menu right