Subsidie voor duurzame warmte vernieuwd per 1 juli 2017

Meer artikelen
ISDE
| Gewijzigd op: 23 juni 2017
Per 1 juli 2017 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe voorwaarden. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
 
De gewijzigde ISDE regeling is op 6 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Per 1 juli 2017 wijzigen de subsidiebedragen voor de lucht-water warmtepompen. Ook kunnen dan gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen. Het budget voor 2017 wordt verhoogd van € 70 naar € 90 miljoen.

Aanvragen subsidie per 1 juli 2017

Voor aanvragen die tot en met juni 2017 binnenkomen gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden. Voor aanvragen die op of na 1 juli 2017 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.
 
Op 6 juni jongstleden is een wijziging gepubliceerd voor de ISDE.  Deze wijziging treedt in werking per 1 juli 2017. Voor lucht-waterwarmtepompen tussen de 4 en 9 kW betekent dit dat het subsidiebedrag wordt verlaagd. Gezien de korte termijn tussen publicatie en inwerkingtreding van de wijziging, wordt rekening gehouden met de datum van aankoop bij de beoordeling van de aanvragen. Indien u aantoont (door een bijlage bij de aanvraag) dat u voor 1 juli de verplichting bent aangegaan, heeft u bij een aanvraag na 1 juli daarom nog recht op het hogere subsidiebedrag.

Energieakkoord

Met de ISDE levert het ministerie van Economische Zaken een bijdrage aan de gewenste energietransitie. Dit draagt bij aan de doelen uit het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% in 2023.

Meer weten?

Service menu right