Vanggewassen EA uiterlijk 30 september inzaaien

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten
| Gewijzigd op: 14 juli 2017

Heeft u gekozen om voor de vergroeningsbetaling (een deel van) uw ecologisch aandachtsgebied (EA) in te vullen met vanggewassen? Houd er dan rekening mee dat u dit vanggewas uiterlijk 30 september moet inzaaien.

Heeft u gekozen voor onderzaai van gras bij de hoofdteelt? Dan moet de hoofdteelt uiterlijk 30 september zijn geoogst.

Wijzigingen doorgeven

Is de ingangsdatum van het vanggewas anders dan u eerder heeft opgegeven met de Gecombineerde opgave? Geef deze gewijzigde datum dan uiterlijk op de dag van inzaai of de oogstdatum van de hoofdteelt door. Deze wijziging heeft geen korting op uw subsidie tot gevolg.

Heeft of wilt u vanggewassen voor EA op een ander perceel zaaien dan dat u heeft opgegeven met uw Gecombineerde opgave? Of wilt u een ander vanggewas zaaien? Dan kunt u dat nog tot en met 30 september aan ons doorgeven. Voor deze wijziging wordt geen korting opgelegd.

Hoe doorgeven

Sinds dit jaar hebben wij het makkelijker voor u gemaakt om de ingangsdatum van het vanggewas te wijzigen. Ga hiervoor naar de startpagina van de Gecombineerde opgave en:

  1. Kies onder het kopje Aanpassen volgteelten Ecologisch aandachtsgebied (EA) voor de knop Regelingen-Grondgebonden.
  2. Selecteer de percelen waar het om gaat een voor een en pas de ingangsdatum aan.
  3. Klik daarna op 'Opslaan' of 'Opslaan en volgende perceel'.
  4. Ga dan naar Ondertekening en verstuur uw gewijzigde opgave met een TAN-code. Als u met eHerkenning bent ingelogd, kunt u ook met eHerkenning ondertekenen.

Meer informatie

Lees meer over het doorgeven van wijzigingen op de informatiepagina Vanggewassen EA 2017.

Service menu right