WBSO-aanvraagproces per 2018 gewijzigd

Meer artikelen
een WBSO ondernemer aan het werk
| Gewijzigd op: 19 juli 2017

Een RVO.nl-team nam samen met de klant het aanvraagproces bij de WBSO onder de loep en kwam met een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld: waarom  de klant om gegevens vragen als je die gegevens ook automatisch kunt inlezen uit bestaande gegevensbronnen?

RVO.nl gaat de plannen deze zomer verder uitwerken. Naar verwachting gelden de wijzigingen voor het WBSO-aanvraagprogramma vanaf 2018.

Wat zijn de plannen?

Het offline WBSO-aanvraagprogramma verdwijnt

Het programma is verouderd en voldoet niet meer aan moderne functionaliteitseisen. Zo werkt het alleen op Microsoft Windows en worden klant(contact)gegevens niet automatisch ingevuld. Het nieuwe online aanvraagprogramma werkt in de browser en vult gegevens automatisch in.

Nieuw projectformulier (pdf)

Wilt u uw aanvraag toch graag offline voorbereiden, dan gebruikt u voortaan een nieuw projectformulier (pdf). Hierin vult u offline alle projectvragen in. De pdf importeert u vervolgens eenvoudig in het online WBSO-aanvraagprogramma in eLoket. Dit verkort uw online tijd. De antwoorden in het projectformulier komen in uw online aanvraag. Vervolgens vult u de overige vragen online in. Met de pdf kunt u alleen nieuwe projecten importeren, het is niet mogelijk om hierin oude of lopende projecten te wijzigen.

Verbeteren van de importfunctie in eLoket 

U kunt straks ook individuele projecten uit een vorige aanvraag kopiëren naar een nieuwe WBSO-aanvraag. Tot nu toe was het alleen mogelijk om de gehele vorige aanvraag te kopiëren, inclusief alle projecten.

Aanpassen van de vragen

  • Vragen die we voor de beoordeling of statistiek niet gebruiken, verwijderen we.
  • We vergroten sommige invoervelden, zodat er meer ruimte voor tekst is.
  • Sommige vragen en toelichtingen herformuleren we voor meer duidelijkheid.

Hoe kunt u voor 2018 WBSO aanvragen?

  • Heeft u nog nooit WBSO aangevraagd? Dan volgt u automatisch de vernieuwde aanvraagprocedure
  • Heeft u eerder WBSO aangevraagd en wilt u WBSO aanvragen voor 2018? Dan maakt u straks uitsluitend gebruik van het online WBSO-aanvraagprogramma in eLoket. Daar staat uw oude WBSO-aanvraag voor u klaar.

U kunt op 2 manieren nieuwe projecten toevoegen aan uw aanvraag:

  1. Rechtstreeks invullen in het online WBSO-aanvraagprogramma.
  2. Importeren van een ingevuld projectformulier (pdf) in het online WBSO-aanvraagprogramma.

In augustus 2017 wordt duidelijk of we de plannen kunnen realiseren in het WBSO-aanvraagprogramma voor 2018.

Advies

Maakt u altijd gebruik van het offline aanvraagprogramma en wilt u voor 2017 nog een aanvraag indienen? Doe dan alvast wat ervaring op en dien uw aanvraag in via het online WBSO-aanvraagprogramma in eLoket, via mijnrvo.

Heeft u vragen?

Neem contact op met RVO.nl

 

Service menu right