Wijzigingen subsidie energiebesparing eigen huis

Meer artikelen
| Gewijzigd op: 20 maart 2017
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is gewijzigd per 1 maart 2017. Het bleek dat de subsidiebedragen op sommige maatregelen hoger uitviel dan 20% van de investeringen. Om beter de doelstelling van de regeling te behalen, zijn de subisidebedragen van sommige maatregelen daarom naar beneden bijgesteld.
 
Daarnaast zijn de subsidiemogelijkheden verruimd: naast dakisolatie is nu ook bijvoorbeeld subsidie mogelijk voor isolatie van een bestaande zolder- of vlieringvloer mits het een onverwarmde zolder betreft.

We hebben voor u de belangrijkste wijzigingen en/of inhoudelijke verduidelijkingen en de gevolgen voor aanvragers op een rij gezet:

Wijzigingen tarieven

Maatregel

Tarief tot 1 maart 2017

Tarief na 1 maart 2017

Gevelisolatie
€ 30 per m2
€ 25 per m2
Dakisolatie
€ 20 per m2
€ 15 per m2
Vervangen deur in gevel
€ 120 per m2
€ 100 per m2
Aanleggen douchegoot wtw en douchebak wtw
€ 390 per stuk
€ 300 per stuk

Gevolg voor (nog niet beschikte) aanvragers

 • Heeft u uw aanvraag ingediend vóór 1 maart 2017? Dan gelden de oude, hogere tarieven.
 • Heeft u een nieuwe aanvraag ingediend op of na 1 maart 2017? Dan gelden de nieuwe, lagere tarieven

Wijzigingen maatregelen

Nieuw toegevoegd: isoleren van de bestaande zolder- of vlieringvloer

Nieuw per 1 maart 2017 is het isoleren van de bestaande zolder- of vlieringvloer.
Wanneer uw bestaande zolder- of vlieringvloer onverwarmd is en volledig af te sluiten is van de rest van de woning (bijvoorbeeld door een luik), is dit een goed alternatief voor dakisolatie. Deze maatregel is toegevoegd naar aanleiding van vragen uit de praktijk. Het tarief is gelijk aan het tarief van vloerisolatie, namelijk € 5 per m2.
 
Gevolg voor (nog niet beschikte) aanvragers:
 • Heeft u een aanvraag ingediend vóór 1 maart 2017? En deze aanvraag is nog niet beschikt? Dan kunt u deze maatregel alsnog aanvragen door een wijzigingsverzoek. Dan moet bij beoordeling deze nieuwe wijziging meegenomen worden. U kan de aanvraag dus nog wijzigen met zolder- of vlieringvloerisolatie, indien de zolder of vliering onverwarmd is.
 • Aanvraag ingediend op of na 1 maart 2017? Dan kan deze maatregel sowieso aangevraagd worden.

Aangepast: Aanleggen douchepijp wtw, douchegoot wtw en douchebak wtw

 • Het voor de eerste keer aanleggen van een douche met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douche met warmteterugwinning (douche wtw) is ter verduidelijking per 1 maart 2017 gewijzigd naar:

  Het voor de eerste keer aanleggen van een verticaal systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchepijp wtw)
 • Het voor de eerste keer aanleggen van een douchebak met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchebak wtw) is ter verduidelijking per 1 maart 2017 gewijzigd naar:

  Het voor de eerste keer aanleggen van een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchegoot* wtw of douchebak wtw)” *De douchegoot wtw kunt u hier zien als een toevoeging.
 • Het te behalen rendement bij deze maatregelen is per 1 maart 2017 versoepeld - dit was 50%, is nu 45%.
Gevolg voor (nog niet beschikte) aanvragers:
 • Aanvraag ingediend vóór 1 maart 2017? Dan moet bij beoordeling deze nieuwe wijziging meegenomen worden. U kan de aanvraag nog wijzigen met douchepijp of -goot. Ook geldt de nieuwe, soepelere rendementseis.
 • Aanvraag ingediend op of na 1 maart 2017? Dan gelden sowieso deze nieuwe wijzigingen.

Tekstuele verduidelijking isoleren van bestaande bouw

 • Het isoleren van spouwmuren, binnen- of buitengevel, het dak, de vloer of de bodem is per 1 maart 2017 tekstueel verduidelijkt naar:

  Het isoleren van bestaande spouwmuren, bestaande binnen- of buitengevel, het bestaande dak, de bestaande vloer of de bestaande bodem (en bestaande zolder- of vlieringvloer)
Voor sommige aanvragers bleek het niet helder te zijn dat alleen subsidie wordt verstrekt voor maatregelen aan bestaande delen van de woning. Het aanbouwen of realiseren van bijvoorbeeld een dakkapel moet wettelijk (volgens het Bouwbesluit) al voldoen aan de energetische eisen. Daarbij leidt een uitbreiding van een bestaande woning vaak niet tot een energiebesparing, maar eerder tot een grotere te verwarmen oppervlakte.
 
Geen gevolg voor (nog niet beschikte) aanvragers. U hoeft niets te doen.

Tekstuele verduidelijking combinatie vloer- en bodemisolatie

 • Bij maatregel Bodemisolatie is per 1 maart 2017 tekstueel verduidelijkt naar:

  eventueel in combinatie met vloerisolatie”.
Het is mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren. Vloerisolatie met een Rd-waarde van 2,5 [m2K/W] kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met bodemisolatie met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,5 [m2K/W], zodat in totaal voldaan is aan de voorwaarde van een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W]. In die gevallen wordt over de hele oppervlakte aan isolatie het bedrag van € 4 per m2 gerekend. De combinatie wordt beoordeeld als een maatregel.
 
Geen gevolg voor (nog niet beschikte) aanvragers. U hoeft niets te doen.

Service menu right