’s Werelds grootste commerciële getijdeninstallatie

Meer artikelen

Nederland is wereldwijd koploper in de opwekking van getijdenenergie. Eind 2015 bouwde Tocardo, samen met onder meer fabrikant Huisman, een innovatieve getijdeninstallatie in de Oosterschelde om 1.000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien.

'Onderwaterwindmolens', zo noemt Hans van Breugel, CEO van Tocardo, de waterturbines liefkozend. 'Getijdenenergie is samen met andere bronnen, zoals zon en wind, nodig om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Het mooie van deze vorm is, dat het niet zichtbaar is. Bovendien zorgt die voor de meest voorspelbare energiestroom. Eb en vloed: er is altijd getijdenwerking.'

Turbines met lage onderhoudskosten

De turbines van Tocardo hebben rotorbladen die 180 graden gedraaid worden, zodat zowel de eb- als de vloedstroom kan worden benut. 'Eenvoud stond centraal in de ontwikkeling van de turbines', zegt Van Breugel. 'We wilden de onderhoudskosten minimaliseren zodat de prijs per kilowattuur zo gunstig mogelijk kon zijn.'

SDE-subsidie voor pilot

Tocardo werkte twaalf jaar aan de ontwikkeling van de turbines. 'In 2008 plaatsten we een eerste versie in de spuisluizen van de Afsluitdijk bij Den Oever', zegt Van Breugel. 'Met regionale subsidie voerden we een pilotproject uit met een vermogen van 100 kilowatt. Die ervaring benutten we om onze technologie verder te optimaliseren. We hebben nog drie waterturbines aan de installatie bij Den Oever toegevoegd en draait er ook een installatie in het Marsdiep.'

Grootste getijdeninstallatie ter wereld

De getijdenstroominstallatie in de Oosterscheldekering kwam er mede door steun van de SDE-regeling en het Operationeel Programma Zuid-Nederland. Door de vernauwing in de Oosterscheldekering is er een grote doorstroomsnelheid (4,6 meter per seconde).  Van Breugel zegt: 'Met 5 waterturbines van 230 kilowatt, de grootste aaneenschakeling van turbines in een commerciële installatie ter wereld, willen we de komende twintig jaar onze kennis en kunde demonstreren.'

Naar 200 gigawatt

Volgens Van Breugel is dit een eerste druppel in een oceaan van mogelijkheden. 'Tot 2020 zouden we 100 megawatt energie willen opwekken om 100 tot 150 duizend Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Maar de exportverwachting van getijdenenergie is met meer dan 200 gigawatt nog veel groter. We kunnen in 10 tot 20 procent van de wereldbehoefte aan elektriciteit voorzien. Daarvoor moeten we nu de Nederlandse getijdentechnologie als exportproduct verzilveren.'

Service menu right