Bereik: 35.000 boeren... en meer

Meer artikelen
Suikerriet in India

Uitputting van het grondwater bedreigt het inkomen van miljoenen Indiase suikerboeren en de toekomst van de suikerindustrie. Een consortium onder leiding van Solidaridad draagt een oplossing aan in de vorm van efficiënt watergebruik, de combinatie van suikerriet met andere gewassen en een innovatief monitoringsysteem. Borging, ook bij de lokale overheid, moet leiden tot duurzame verbetering.

Een speerpunt in het project is bewatering door middel van drip-irrigation. “Dat zijn dunne buisjes, geplaatst bij de plantwortel,” legt Sven Sielhorst van Solidaridad uit. “Door een klein gaatje geven zij gericht water af, op momenten dat het nodig is. Bovendien geven zij voeding mee. Je bespaart zo dus op het watergebruik, maar ook op kunstmest. Dat scheelt een hoop geld en is beter voor het milieu.”

Daarnaast worden nog enkele andere, meer basale technieken ingezet. Een voorbeeld daarvan is het bedekt houden van de bodem met organisch materiaal, om uitdroging te voorkomen.

Intercropping

De tweede ingreep is ‘intercropping’. Indiase boeren hebben de neiging om suikerriet te dicht opeen te planten, in de veronderstelling dat het land zo optimaal benut wordt. Het resultaat is echter dat het riet in elkaars schaduw staat en minder oplevert. Ze moeten verder uit elkaar geplant worden. Dit wordt gestimuleerd door te laten zien dat je de opengevallen ruimte kunt benutten door er andere gewassen te planten. De boeren profiteren zo van extra inkomsten.

Harde data

Tot zover is het project voor Solidaridad inhoudelijk niet nieuw. “Maar”, zo weet Sielhorst, “we zetten er nu iets bovenop. Het Nederlandse bedrijf eLEAF heeft een systeem ontwikkeld om de suikerteelt te monitoren via satelliet. Dat levert harde data over onder meer de groei van de gewassen en het waterverbruik. Daarmee kan de lokale overheid concreet beleid ontwikkelen, vooral voor de vraag wie wanneer hoeveel water aan de grond mag onttrekken.”

Lead farmers

Met het project bereiken Solidaridad en de partners maar liefst 35.000 boeren in de staten Karnataka en Telangana. Medewerkers van de deelnemende suikerfabrieken adviseren een aantal ‘lead farmers’. Zij geven hun kennis weer door aan de andere suikerboeren en leggen periodieke bezoekjes af om te kijken hoe het gaat. “We willen deze structuur handhaven als ons project na vier jaar is afgelopen”, aldus Sielhorst. “De fabrieken gaan dan door met deze aanpak.  Zij verdienen dat terug doordat je op deze manier een kwalitatief en kwantitatief goede en duurzame suikerproductie in stand houdt. Voor de boeren is er een businesscase omdat de opbrengst van de gewassen hoger is.”

Gevoel van urgentie

Het project dient als case voor een expertise centrum dat Solidaridad opzet met de Hindustan Unilever Foundation en andere partijen. Het doel is om methodes te ontwikkelen die het waterverbruik in de landbouw verminderen. “Het gevoel van urgentie met betrekking tot de watervoorraden beleeft nu een momentum. Dit project maakt duidelijk veel positieve energie los. Het doorbreekt de verkokering binnen de overheid en de industrie. Het brengt concrete oplossingen binnen handbereik die toepasbaar kunnen zijn op meerdere plekken, in India en daarbuiten.”

Het consortium...

... bestaat naast Solidaridad uit de suikerfabrieken NSL Sugars en Trident Sugars en verder uit Vasantdada Sugar Institute, Osmania University en eLEAF. Technische ondersteuning komt van Wageningen UR, financiële ondersteuning van Hindustan Unilever Foundation en het Fonds Duurzaam Water (FDW) van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Service menu right