Het slimme van gelijkspanning

Meer artikelen
pepijn van willigenburg

Energie-efficiëntie is waar het om draait bij gelijkspanning. Waar wisselspanning nog steeds de standaard is, valt er steeds meer te zeggen voor het invoeren van gelijkspanning. Het is in veel gevallen goedkoper, slimmer en efficiënter.

Van theorie naar praktijk

De energie-infrastructuur moet worden aangepast. Pepijn van Willigenburg, onderwijs- en glastuinbouwspecialist, is werkzaam voor Stichting Gelijkspanning. "Genoeg onderzocht, ontwikkeld en getest: tijd voor grootschalige opstelling met een werkende gelijkspanningsinfracstructuur,” begint Van Willigenburg. “Een goed demonstratieproject kan de voordelen laten zien en twijfels wegnemen. Het gaat nu nog om een theorie, binnen dit DEI-project gaan we daadwerkelijk aantonen dat het een marktrijp product is.”

Een integraal gelijkspanningsnet

“We zoeken naar een glastuinbouwbedrijf met een reële omvang waar, achter de kwekerij, ook een zonnepanelenveld kan worden gerealiseerd. Zo willen we een erkend integraal gelijkspanningsnet opleveren dat 700kW (zon) en 1,5 MW (WKK) decentraal kan opwekken en 1,4 MW kan verbruiken. Aangezien de zon en belichting in tijd tegenovergesteld zijn (’s nacht lampen aan, overdag de zon), kan de infrastructuur dubbel benut worden. Door het ontwikkelde operating system kan dit veilig en volledig autonoom geschieden.”

Heel Europa kijkt mee

“De samenwerking met RVO.nl is logisch. Het is voor de hele sector een leerzaam project. Nederland heeft een voortrekkersrol: heel Europa kijkt mee!” roept van Willigenburg. Op de lange termijn verwachten we dat deze productietechnologie verschuift naar Zuidoost-Azië. De kennisontwikkeling gaat daar supersnel, maar vooralsnog hebben we een voorsprong. RVO.nl draagt niet alleen bij door financiering, maar ook door de brede ontwikkelingen in de markt kenbaar te maken. Het draagt perfect bij aan de doelstellingen binnen het Energieakkoord.”

Commerciële kansen

“Het project zal aantonen dat fundamentele verandering van netontwerp grote internationale commerciële kansen biedt. In Zuid-Afrika, India en Afrika willen we dan ook soortgelijke experimenten uitvoeren. Maar nu eerst Nederland. Resultaten verwachten we over drie jaar op zijn vroegst. Natuurlijk zijn er al wel deelproducten zichtbaar tussendoor. Zo kunnen we ook voorsorteren op ontwikkelingen. Als ik íets zou willen meegeven aan ondernemers die ook een demonstratieproject willen starten, zou ik willen zeggen: hebt geduld, bereid het nauwkeurig voor en zorg voor optimale afstemming van belangen en verwachtingen.”

Download:

Service menu right