Innovatiekrediet maakt heien met water mogelijk

Meer artikelen
Jasper Winkes Fistuca

Gasontbranding in combinatie met vallend water vormt de basis van een nieuwe heimethode, ontwikkeld door Fistuca. De methode, BLUE Piling Technology, biedt veel mogelijkheden voor de offshore industrie. Door het Innovatiekrediet kan Fistuca de R&D-fase afronden en naar de markt gaan.

“Een waterkolom dient als valblok in de hamer”, legt Jasper Winkes, directeur en oprichter van Fistuca, uit. “In onze machine zit een grote waterkolom, onderin deze waterkolom bevindt zich een verbrandingskamer. Daar wordt een gasmengsel in geïnjecteerd en deze wordt vervolgens ontstoken. De kracht die bij de ontbranding vrijkomt stuwt het water omhoog en dringt de heipaal de grond in. Dat is de eerste klap. Vervolgens valt het water door de zwaartekracht naar beneden en dat geeft een tweede klap.”

Positief effect op kosten én milieu

De nieuwe techniek biedt op veel terreinen oplossingen. Winkes: “De methode is veel stiller dan traditioneel heien. Daardoor is het zeeleven – denk aan bruinvissen en vissen die via geluidsgolven communiceren – beter beschermd. Doordat er geen geluiddempende maatregelen nodig zijn levert onze techniek ook een besparing op van 10% van de installatiekosten van funderingen.” De palen worden minder zwaar belast tijdens het heien waardoor ze op termijn lichter gemaakt kunnen worden. Én het is mogelijk om deels geassembleerde palen te heien door de lage versnellingen.”

Schaalbare technologie

Winkes ziet mogelijkheden om de technologie in te zetten bij offshore windparken, grote offshore platforms en bij infrastructuurprojecten op zee. “De trend is om steeds grotere windturbines in dieper water te zetten. Onze BLUE Piling Technology is goed schaalbaar waardoor heipalen een grotere diameter kunnen krijgen.”

Innovatiekrediet helpt bij vervolgfinanciering

In 2012 ontving het samenwerkingsverband van Fistuca, TNO en Van Oord voor het haalbaarheidsonderzoek een TKI-subsidie uit de topsectorenaanpak van het ministerie van Economische Zaken (Topsector Energie). Daarna heeft Fistuca de toepasbaarheid op betonnen palen onderzocht met een subsidie uit de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Ter financiering van de ontwikkeling vroeg Fistuca vervolgens Innovatiekrediet aan. “Die fase is vaak moeilijk te financieren, maar door het Innovatiekrediet kunnen we verder. Zonder het Innovatiekrediet was de vervolgfinanciering zeker een lastige zaak geweest. De voorwaardelijke toekenning hielp ook andere investeerders over de brug.”

Testopstelling op de Maasvlakte

Eind mei 2015 werd bekend dat maritiem dienstverlener Huisman in Fistuca investeert, waarmee de projectfinanciering sluitend is. “Met de beschikbare financiën realiseren we een testopstelling op de tweede Maasvlakte voor de ontwikkeling van het apparaat. Daarna gaan we de machine verder opschalen en testen. De resultaten van dit ontwikkelingsproject dienen als onderbouwing voor ons aanbod aan de markt.”

Service menu right