Kansen voor Nederlandse watersector in Zuid-Afrikaans project Bergrivier

Meer artikelen
Bergrivier Zuid Afrika

Zuid-Afrika kent veel uitdagingen op watergebied, zoals vervuiling en watertekorten. Deze problemen komen tot uiting in de Bergrivier, die dwars door het zuidelijk deel van Zuid-Afrika naar de Atlantische Oceaan stroomt. Om deze levensader weer gezond te krijgen is het Bergrivier-project opgezet, een samenwerkingsproject dat vooral ook kijkt naar de haalbaarheid van Nederlandse toepassingen in het gebied.

Nederlandse bedrijven en overheid werken in Zuid-Afrika samen met lokale en regionale overheden en milieuorganisatie Living Lands aan het verbeteren van de Bergrivier. Bart van Eck van adviesbureau For Elements heeft in opdracht van de Nederlandse Ambassade in Pretoria de businessmogelijkheden voor de Nederlandse watersector in Zuid-Afrika onderzocht. Daarbij lag de focus op de waterketen, zoals de toepassingen voor waterzuivering in het Bergrivier-gebied.

Aqua Soil Approach

Eén van de waterzuiveringstoepassingen, de Aqua Soil Approach, is volgens Van Eck zeer geschikt voor de Zuid-Afrikaanse Bergrivier. Stedelijke reststromen vormen de basis voor deze aanpak. Met grotendeels biologische zuiveringstechnieken worden de afvalstromen omgezet in basiscomponenten voor land- en tuinbouw.

Van Eck: 'De methode waardeert afvalwater uit de rivier op tot irrigatiewater en daarnaast wordt organisch afval uit de stad gebruikt voor de bemesting van landbouwgrond. Zo wordt het mogelijk om op kleinere schaal meer voedsel te produceren. Dat levert weer extra arbeidsplaatsen op in de stedelijke regio. En dat is precies wat president Zuma wil; een arbeidsintensieve groene economie creëren. Een ambitie die je heel makkelijk kunt combineren met voedselproductie.'

Omdat het irrigatiewater geschikt moet zijn voedsel richt de zuivering van Aqua Soil Approach zich met name op ziekteverwekkers, zware metalen en anorganische verbindingen en het behoud van stikstof en fosfaat. De waterzuiveringen worden ontworpen en ontwikkeld door Aqua-Terra Nova BV. Aart van den Bos van Aqua Soil Group bevestigt dat deze aanpak een win-winsituatie creëert in het stroomgebied van de Bergrivier. 'We pakken verschillende problemen aan en dat verwerken we in één concept.'

Watervervuiling en droogte

De haalbaarheidsstudie van For Elements werd gefinancierd uit de Transitiefaciliteit van RVO.nl en de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Voorafgaand bezocht For Elements in Nederland relevante partijen, waaronder het NWP, Waternet, Aqua-Soil Group en Dutch Water Solutions. Niek Bosmans, accountmanager International Affairs bij RVO.nl was het afgelopen jaar gedetacheerd bij de ambassade in Pretoria. 'Wij proberen de vragen op het gebied van waterbeheer van de Zuid-Afrikaanse overheid te inventariseren en kijken vervolgens welke Nederlandse bedrijven deze vraag kunnen invullen.'

Bosmans vertelt dat de lokale overheden op dit moment werken aan een strategisch plan om de Bergrivier weer gezond te maken. 'Ze willen de rivier op termijn geschikt maken voor ecotoerisme, zodat er wandeltochten en kanotochten naast en op de rivier georganiseerd kunnen worden. Een andere sector die profiteert van een betere waterkwaliteit is de wijnsector.'

Kennis waterbeheer

Van Eck heeft de problematiek van de Bergrivier van dichtbij meegemaakt. 'De rivier is enorm vervuild door illegale lozingen. Daarnaast zijn er veel illegale nederzettingen die de rivier gebruiken als riool. En daar bovenop functioneren de afvalwaterzuiveringsinstallaties die er zijn vaak niet of onvoldoende, doordat ze de afgelopen decennia nauwelijks onderhouden zijn.'

Nederlandse bedrijven kunnen volgens Van Eck een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen. 'Ze kunnen bijvoorbeeld mobiele afvalwaterzuiveringsinstallaties leveren. Daarnaast kan een methode als de Aqua Soil Approach in dit gebied goed worden ingezet. En niet onbelangrijk; we kunnen onze kennis op het gebied van waterbeheer exporteren.'

Economische kansen

Met name dat laatste ziet hij als een springplank voor de Nederlandse bedrijven. 'In Zuid-Afrika is weinig samenwerking tussen lokale, provinciale en nationale overheden enerzijds en ingenieursbureaus en kennisinstituten anderzijds. Nederlandse waterschappen kunnen hun kennis exporteren over hoe zij samen met het bedrijfsleven, lokale en nationale overheden waterproblemen oplossen.'

Hoewel Nederland wel hulp geeft voor concrete projecten, bijvoorbeeld bij het herstellen van de oevers van de Bergrivier benadrukt Van Eck dat het daar niet alleen om gaat, maar juist ook om economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven als leverancier óf als investeerder. 'Het land heeft veel uitdagingen op het gebied van waterbeheer, voedselproductie en klimaat. Dat zijn juist sectoren waar wij in voorop lopen.'

Bron: Waterforum.nl

Service menu right