Oriënteren op financieringsmogelijkheden voor innovatie

Meer artikelen

Praktjkverhaal MIT  Rob Van Oijen

Rob van Oijen werkt als Finance & Subsidy Expert bij Thermaflex Isolatie BV. Dit bedrijf uit het Noord-Brabantse Waalwijk ontwikkelt, produceert en levert innovatieve en duurzame oplossingen en systemen voor de efficiënte distributie van warmte en koude. Om te kunnen blijven investeren in innovatie, oriënteert Van Oijen zich op de MIT-subsidie voor het mkb.

De oplossingen en systemen van Thermaflex worden in meer dan 40 landen toegepast. Het minimaliseren van energieverliezen en stimuleren van duurzame energie staat voorop. “Onze opdrachtgevers zijn divers”, vertelt Van Oijen. “Van grote energieleveranciers tot kleinere installateurs, en ook boeren en campinghouders. Het zijn vaak personen, overheden of bedrijven die investeren in duurzaamheid en hernieuwbare energie.”

Financiering voor innovatie

Van Oijen oriënteert zich op allerlei financieringsvormen en mogelijkheden die Thermaflex en stakeholders helpen om te kunnen blijven investeren in innovatie, zoals de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). “Daarnaast kijk ik naar de WBSO en RDA, het Europese instrumentarium en alternatieve financieringsvormen via de EIB en de EBRD. De verruiming die de MIT dit jaar biedt is interessant. In een eerdere functie als subsidieadviseur heb ik veel positieve ervaringen opgedaan met de MIT-regeling. Op de website staat duidelijk aan welke criteria een aanvraag moet voldoen, waar de grenzen van een vakgebied liggen en wat de relatie is met de topsectorenagenda.”

Tips voor het aanvragen van MIT

“Mijn tips voor andere ondernemers die een aanvraag van de MIT R&D samenwerkingsprojecten overwegen, zijn: kom tot de kern van wat de innovatie inhoudt, vermijd aannames en denk goed na over het economische perspectief. Benoem dat ook en kwantificeer waar mogelijk. Geef ook aan welke rechten partners hebben binnen het consortium en hoe je de continuïteit in het consortium waarborgt. R&D samenwerking betekent een langdurig strategisch partnership, waarvoor heldere afspraken nodig zijn. Ook marketing mag niet ontbreken. Kwantificeer de markt en geef aan hoe je die bereikt.”

Over de MIT

Samenwerken met minimaal één andere mkb’er is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de MIT-subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten. Met de MIT ondersteunen kabinet en provincies mkb’ers met innovatiekracht. Voor de regeling is in 2015 totaal € 50 miljoen vrijgemaakt, waarvan € 29,2 miljoen voor R&D samenwerkingsprojecten. Mkb’ers kunnen nog tot en met 1 september 2015 (17.00 uur) aanvragen indienen voor regionale subsidie en tot en met 15 september voor landelijke subsidie. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/mit.

Service menu right