Slimme robot herkent ziektes en oogst paprika’s en appels

Meer artikelen
Slimme robot voor paprika en appel oogst

Het internationale roboticaproject CROPS gecoördineerd door de Wageningen UR Glastuinbouw ontving ruim €7,5 miljoen uit het Zevende Kaderprogramma (KP7) voor onderzoek en technologie.

In dit project werken 14 universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven uit 10 landen samen aan een intelligente robot.

Paprika’s en appels oogsten en ziektes bestrijden

Het CROPS project (Clever Robots for Crops) wordt gecoördineerd door projectleider Jan Bontsema van WUR Glastuinbouw. Bontsema: “De oogstrobot wordt ontwikkeld voor hoogwaardige producten als appels, druiven en voor Nederlandse paprika’s. De robot moet beoordelen waar de appel, druiventros of paprika hangt, of de appel, druiventros of paprika rijp is en vervolgens plukken. De robot kan ook ziektes herkennen en alleen het aangetaste gedeelte van de plant bespuiten met een pesticide.

Inmiddels is het project 3 jaar bezig. De eerste testen met complete robot systemen zijn uitgevoerd, zoals de paprikaoogstrobot, appeloogstrobot en precisiespuitrobot.  

Rendabel en veiliger voor voedsel

Robots kunnen laagwaardige arbeid vervangen. Dat maakt de productieverplaatsing naar lagelonenlanden of inhuur van buitenlandse arbeidskrachten overbodig. Het scheelt transport, CO2-uitstoot maar ook kosten. Bontsema: “Nederlandse arbeidskrachten zijn schaars en de kosten voor handarbeid stijgen. We hebben met de glas- en tuinbouwsector uitgerekend welke kosten een robot kan besparen en wat de robot zou mogen kosten. Dat blijkt rendabel. Robots zorgen bovendien voor nieuw werk, denk aan onderhoudsmonteurs en operators. Ook qua voedselveiligheid kan de robot een belangrijke rol spelen: schadelijke bacteriën overgedragen door de mens op groente zullen afnemen.” Daarnaast kunnen de robots meewerken aan een duurzamere landbouw, door pesticiden preciezer toe te dienen.

€7,5 miljoen vanuit KP7

Bontsema: “Zonder deze ondersteuning was dit project onmogelijk. Voor het fundamentele robotica-onderzoek werken we samen met de TU in München, het grootste onderzoekscentrum voor robotica in Europa. Verder werken Zweedse, Spaanse en Israëlische instellingen met ons aan de intelligentie. Voor de toepassingen werken we samen met instellingen en bedrijven uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Slovenië en Chili. De intelligentie komt voort uit beeldherkenningssoftware en leeralgoritmes. Zo kunnen we kennis en techniek breed beschikbaar stellen voor verschillende doeleinden.”

Rol van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO.nl ondersteunt met kennis en advies. Bontsema: “De Rijksdienst geeft nuttige voorlichtingsbijeenkomsten en ondersteunde bij de voorbereiding van onze aanvraag. We ontvingen hiervoor bijvoorbeeld een template. De WUR heeft echter zelf een afdeling die onderzoekers verder ondersteunt. Vooral kleinere bedrijven zullen profiteren van de hulp van RVO.nl.”

Meer informatie?

Kijkt u dan op www.glastuinbouw.wur.nl of www.crops-robots.eu. Dit project valt binnen het thema ‘nanotechnologie’ uit het Zevende Kaderprogramma (KP7).

Service menu right