Sporten in een virtuele omgeving

Meer artikelen
Koos Tacx op de virtual reality klimtrainer

Tacx International ontwikkelde de virtual reality klimtrainer. Met deze trainer kun je rennend of fietsend een virtueel parcours afleggen. Tacx maakte hierbij gebruik van de WBSO en de RDA.

De virtual reality klimtrainer is geschikt voor hardlopen én fietsen. Dat is uniek. Vanaf de fiets of loopband ziet de sporter op een beeldscherm een zelfgekozen route en de bijbehorende omgeving. Hij kan de route zelf via Google Maps invoeren, bijvoorbeeld over de Cauberg of de Alpe d’Huez. Daarnaast ziet hij statistieken, zoals stijgingspercentages. Kiest de sporter voor fietsen, dan kan hij zelf bepalen met welk verzet hij fietst. Dit kan met andere trainers niet. Ook kan hij gegevens aanpassen en de route voorzien van extra hellingen om een parcours uitdagender te maken.

Octrooi

Koos Tacx van Tacx International: "Wij hebben in Nederland octrooi aangevraagd. Octrooicentrum Nederland voerde een nieuwheidsonderzoek uit. Daardoor weten we dat dit echt een nieuw product is én dat we geen inbreuk maken op het intellectueel eigendom van anderen."

Speciale aandrijving

De grootste uitdaging bij het ontwikkelen van de klimtrainer was volgens Tacx de aandrijftechnologie. "Bij het fietsen volgen de klassieke trainers namelijk de snelheid van de fietser en een looptrainer heeft een constante snelheid. Een vliegwiel drijft deze trainers aan. Dit is nodig omdat de bewegingen van de renner de band afremmen. Onze klimtrainer heeft een speciale motor die grote vermogens aankan. De aandrijving functioneert niet met een vliegwiel, maar met hulp van elektronica en sensoren," vertelt Tacx.

WBSO als tegemoetkoming in de loonkosten

De virtual reality klimtrainer is bestemd voor de consumentenmarkt. Hij is vanaf voorjaar 2016 te koop. "Om de trainer voor massaproductie geschikt te maken, maken we nu zoveel mogelijk gebruik van standaard onderdelen. Het ontwikkeltraject is ondanks dat nog steeds tijdrovend. Een trainer op de markt brengen vergt veel testuren, omdat de overheid strenge eisen stelt aan de veiligheid. Behalve dat wij dankbaar gebruikmaken van de WBSO als tegemoetkoming in de loonkosten, deden we ook een beroep op de RDA voor andere kosten en uitgaven voor R&D."

WBSO en RDA

De WBSO en de RDA zijn in 2016 samengevoegd tot WBSO. Met de WBSO helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen. Innovatieve bedrijven zorgen voor economische groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.

Service menu right