Verovert YOU.FO de sportwereld?

Meer artikelen
You-fo

Zomer 2014 kwam YOU.FO op de markt. Tal van recreatieve sporters hebben wereldwijd al kennis gemaakt met de aerodynamische ring en stick, onder meer dankzij demonstraties tijdens de World Sport Games 2015 in Italië. Het sportspel is ontwikkeld door Bas Ruyssenaars die er octrooi op aanvroeg.

“Het idee om met een stok een ring over te gooien ontstond in mijn jeugd op het strand. Een paar jaar geleden werd ik er weer enthousiast over en besloot ik het idee verder uit te werken. Er zijn namelijk geen sporten waarbij je een aerodynamische ring werpt en vangt met een stick”, vertelt Ruyssenaars.

You-fo op het strand

Quick scan

Ruyssenaars zocht contact met een octrooiadviseur van Octrooicentrum Nederland (OCNL) onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om zijn idee te beschermen. “Een quick scan wees uit dat er wereldwijd geen vinding was die op dit idee leek. Dat was voor mij de basis om verder te gaan met de ontwikkeling. De technische uitdaging waar we mee geconfronteerd werden was: hoe kan je met dezelfde stick een roterend object werpen en vangen zodat er een natuurlijke flow in het spel komt? De ring moet optimale vliegeigenschappen hebben en bovendien roteren zodra hij de stick verlaat.”

Bescherming

Dankzij een octrooiadviseur van RVO.nl kwam hij in contact met organisaties als NOC*NSF en InnoSportNL die hem ondersteunden bij de ontwikkeling. “Een professor van de TU Delft hielp ons, maar ook een industrieel ontwerpbureau en studenten van de Academie Lichamelijke Opvoeding.” Vaak staat men er niet bij stil hoe hoog de innovatiegraad van sportartikelen is, aldus de uitvinder. “Dat geldt ook voor YOU.FO. Het is een serieuze onderneming en de ontwikkeling kostte veel tijd en geld. Met name de aerodynamica van de dubbeldeks ring. Die investeringen wilden we beschermen, daarom vroegen we voor Europa en de Verenigde Staten octrooien aan op het model en het technische ontwerp.”

You Fo

Spel wordt sport

Behalve voor de recreatiedoeleinden ambieert Ruyssenaars dat YOU.FO uitgroeit tot een volwaardige sport. De spelregels daarvoor zijn al gereed. Én hij kijkt naar de mogelijkheden om de sportartikelen 3D te printen. “Dan kunnen mensen zelf onderdelen vervangen. Daarnaast willen we zelfbouwpakketten aanbieden aan ontwikkelingslanden.” Vraag is echter: belemmert een octrooi dat het spel zich ontwikkelt tot een sport? “In de fase waarin we ons nu bevinden blijkt het zeer waardevol dat YOU.FO middels octrooien beschermd is. We praten met grote partijen om samen te werken. Als zo’n merk aanhaakt kan dat een enorme boost geven aan de bekendheid en de doorontwikkeling. Door het octrooi hebben wij deze merken ook iets te bieden, namelijk een voorsprong van 10 jaar op andere bedrijven die ons sportartikel willen maken.”

RVO denkt mee over het beschermen van uw intellectueel eigendom, bijvoorbeeld door merk- en modelbescherming of octrooien. Door een toegankelijk systeem van intellectueel eigendom maakt de overheid het aantrekkelijk voor bedrijven om te blijven innoveren.
Meer informatie: www.rvo.nl/octrooien.

Service menu right