Wereldprimeur: versnelde productie titanium onderdelen

Meer artikelen
onderzoekers KNWE

KMWE is toeleverancier en partner voor de high tech machinebouw en luchtvaartsector. Het bedrijf ontwikkelde een proces voor een verkorte productietijd voor hoogwaardige en complexe titanium onderdelen voor halfgeleiders en de luchtvaartindustrie. Deze revolutionaire innovatie kwam mede tot stand dankzij een Innovatiekrediet, dat KMWE binnen een jaar weer afloste.

Tijdens de recente economische crisis schommelde de omzet van KMWE rond de € 20 miljoen. Maar de weg omhoog is weer ingezet, met een prognose van € 85 miljoen voor dit jaar. “Mooi natuurlijk, maar je moet groei en nieuwe innovaties wel kunnen financieren. Met het Innovatiekrediet erbij is dat in die moeilijke periode gelukt”, constateert CEO Edward Voncken. Zijn bedrijf produceert complexe onderdelen, modules en systemen voor de high tech machinebouw en luchtvaartindustrie. Klanten dagen KMWE uit om steeds betere, snellere en kostenverlagende producten te bedenken. “Dat brengt voor ons behalve een technische, ook een financiële uitdaging met zich mee.”

Ook voor een innovatief proces

Het Innovatiekrediet leek geschikt voor KMWE, omdat dit instrument –in tegenstelling tot andere financieringsbronnen- het risico incalculeert dat een innovatietraject niet slaagt. Een onzekere factor was echter dat het hier niet om een innovatief product ging, maar om een innovatief proces. Voncken: “We moesten dat passend krijgen om aan de criteria van het Innovatiekrediet te voldoen. Met hulp van adviseurs van RVO.nl is ons dat gelukt.”

Multi-toepasbaar

Vanaf 2013 ontving het Eindhovense bedrijf het eerste deel van het krediet. KMWE gebruikte het geld om te investeren in het project en in nieuwe machines. In 2014 volgden de laatste bijdragen en nog in hetzelfde jaar loste KMWE het gehele krediet weer af. “Het traject verliep buitengewoon goed”, verklaart Voncken. “Technische hindernissen waar we tegen aan liepen, hebben we uitermate goed overwonnen door alles in kleine stukjes op te knippen. Dat maakt het beter behapbaar. Ook hebben we onze methodiek voor projectmanagement vernieuwd. De samenwerking met de klant voor wie we dit deden, verliep daardoor uitstekend.” Inmiddels past KMWE de tijdens dit innovatietraject opgedane kennis ook toe in andere segmenten.

Mooi concept

Voncken vindt het een mooi concept dat het geld van de afgeloste kredieten weer beschikbaar komt voor andere bedrijven met goede, innovatieve ideeën. “Vaak zijn dat jonge bedrijven, of gaat het om trajecten die gewoon veel geld kosten. Er is dan sprake van een financiële belemmering. Het Innovatiekrediet neemt die weg. Vooral omdat toekenning van het krediet andere geldschieters ook weer over de streep trekt.”

Het Innovatiekrediet ...

... is een rentedragende geldlening bestemd voor veelbelovende, innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten, processen of diensten. Doelgroepen zijn zowel kleine als middelgrote en grote ondernemingen. Na afloop van het project moeten de bedrijven krediet en rente terugbetalen. Het maximale krediet bedraagt € 10 miljoen. RVO.nl voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Lees meer over het Innovatiekrediet.

Service menu right