Inloggen met RVO.nl-account

Meer artikelen

Inloggen met een RVO.nl-account is sinds 1 juli 2014 niet meer toegestaan voor inschrijvingsplichtige ondernemingen en particulieren.

Inschrijvingsplichtige ondernemingen (ondernemingen met een KvK-nummer) kunnen alleen inloggen met een eHerkenningsmiddel. Particulieren kunnen alleen inloggen met DigiD.

WBSO/RDA mededeel- en BSN formulieren automatisch overzetten

Heeft u WBSO/RDA en BSN-gegevens doorgegeven met een RVO.nl-account? Dan staan de formulieren in uw RVO.nl-account op eLoket. Deze ingediende formulieren kunnen wij automatisch voor u overzetten naar uw eHerkenningsprofiel op eLoket.

Werkwijze overzetten formulieren van RVO.nl-account naar eHerkenning-profiel

  1. U logt in op uw RVO.nl-account.
  2. Hier krijgt u de optie om in te loggen met eHerkenning.
  3. Wanneer u dit gedaan heeft, komt u in uw eHerkenningsprofiel in het eLoket. Onder menu-optie 'Mijn overzicht' vindt u de formulieren van uw RVO.nl-account.

Opmerkingen

Als uw RVO.nl-account eenmaal is overgezet naar eHerkenning, kunt u daarna niet meer inloggen met uw RVO.nl-account. Dit account wordt dan geblokkeerd. U kunt dan alleen inloggen met eHerkenning. De formulieren vindt u via uw eHerkenningsprofiel.

Service menu right