Menu Zoeken

Wat kan ik doen in het eLoket?

Het eLoket is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt voor de onderstaande regelingen zien met welk middel (RVO.nl-account, eHerkenning of DigiD) u een aanvraag digitaal kunt indienen.

Overzicht regelingen waarvoor u in eLoket terecht kunt
Overzicht regelingeneHerk.
niveau
1
eHerk.
niveau
2+
DigiD
burgers

 
RVO.nl-
account

 
Afdrachtvermindering Verhuurderheffing  xxx 
Beheer Subsidiesxxxx
Boordcomputer Taxi (BCT)xxx 
Energie-investeringsaftrek (EIA) 2013 & 2014xxx 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil) 2013 & 2014xxx 
Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) onderdelen voor mkbxx  
Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) onderdelen voor TKI'sxx  
Mobiliteitsvouchers 2012xxx 
Praktijklerenxx  
SDE 2014xxx 
SETB: Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto'sxxx 
TSE - Energiebesparing Industrie: Early adopterxx  
TSE - EnerGOxx  
TSE - PV-technologie tender 1xx  
TSE - Wind op Zee: Haalbaarheidsstudiesxx  
TSE - ZEGO tender 1xx  
Vervolgaanvraagformulier Koopsubsidiexxx 
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) 2013 & 2014xxx 
WBSO/RDA 2012, 2013 & 2014 x  
WBSO Mededelenxxxx
WBSO BSN Werknemers 2012xxxx

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right