Menu Zoeken

Wat kan ik doen in het eLoket?

Het eLoket is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het schema kunt u zien welk identificatiemiddel u kunt gebruiken voor de verschillende subsidieregelingen. Staat een regeling niet in dit schema? Dan kunt u niet digitaal indienen voor die regeling. 

Overzicht regelingen waarvoor u in eLoket terecht kunt

 
Overzicht regelingeneHerk.
niveau
1
eHerk.
niveau
2+
DigiD
burgers

 
RVO.nl-
account

 
Afdrachtvermindering Verhuurderheffingxxx 
Beheer Subsidiesxxxx
Boordcomputer Taxi (BCT)xxx 
Demonstratie energie-innovatiexx  
Energie-investeringsaftrek (EIA) 2014xxx 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil) 2014xxx 
Missievouchers - Starters International Businessx   
Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) onderdelen voor mkbxx  
Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) onderdelen voor TKI'sxx  
Mobiliteitsvouchers 2012xxx 
SDE 2014xxx 
SETB: Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto'sxxx 
STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector)xxx 
TSE - Biobased Economy: Innovatieprojectenxx  
TSE - Biobased Economy: KEW tender 2xx  
TSE - Energiebesparing Industrie: Early adopterxx  
TSE - Energiebesparing Industrie: joint industry projectsxx  
TSE – EnerGO: compacte conversie en opslagxx  
TSE - Groen Gas tender 2xx  
TSE – PV-technologie tender 2xx  
TSE - Switch2SmartGridsxx  
TSE - Systeemintegratiexx  
TSE - Upstream gasxx  
TSE - Wind op Zee: Haalbaarheidsstudiesxx  
TSE - Wind op Zee: joint industry projectsxx  
TSE - Zego tender 2xx  
Vervolgaanvraagformulier Koopsubsidiexxx 
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) 2014xxx 
WBSO/RDA 2014 x  
WBSO Mededelenxxxx
WBSO BSN Werknemersxxxx

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right