Overzicht subsidieregelingen in eLoket?

Meer artikelen

Het eLoket is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het schema kunt u zien welk identificatiemiddel u kunt gebruiken voor de verschillende subsidieregelingen. Staat een regeling niet in dit schema? Dan kunt u niet digitaal indienen voor die regeling.

Overzicht regelingen waarvoor u in eLoket terecht kunt

Overzicht regelingen
 
 
eHerk.
niveau
1
eHerk.
niveau
2
eHerk.
niveau
2+
DigiD
burgers

 
Afdrachtvermindering Verhuurderheffing (RVV)xxx 
Beheer Subsidiesxxxx
Energie-efficiëntieplannen (EEP)xxx 
Energie-investeringsaftrek (EIA)xxx 
Fonds energiebesparing huursectorxxx 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

xxxx
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil)xxx 
xxx 
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)xxx 
Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR)xxx 
Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)xxxx
Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)xxxx

Subsidieregeling Beheersing GSM-R Interferentie (GSM-R)

xxx 
Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodatiesxxx 
Subsidie energiebesparing eigen huis - woningeigenarenxxxx
Subsidie energiebesparing eigen huis - verenigingenxxx 
Subsidie extern advies verduurzaming scholen (GDS)xxx 

Subsidieregeling Praktijkleren

xxx 
Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken (SVA)xxxx

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

 x  
Topsector Energie (TSE)xxx 

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

xxxx
Vervolgaanvraagformulier Koopsubsidiexxxx
WBSO  x 
WBSO Mededelenxxx 
WBSO BSN Werknemersxxx 

Service menu right