Overzicht subsidieregelingen in eLoket?

Meer artikelen

Het eLoket is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het schema kunt u zien welk identificatiemiddel u kunt gebruiken voor de verschillende subsidieregelingen. Staat een regeling niet in dit schema? Dan kunt u niet digitaal indienen voor die regeling.

Overzicht regelingen waarvoor u in eLoket terecht kunt

Overzicht regelingen
 
 
eHerk.
niveau
1
eHerk.
niveau
2
eHerk.
niveau
2+
DigiD
burgers

 
RVO.nl-
account

 
Beheer Subsidiesxxxx 
Energie-investeringsaftrek (EIA)xxx  
Eurostarsxxx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Overige verhuurdersxxx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Woningcorporatiesxxx  
GSM-R - Subsidieregeling Beheersing GSM-R Interferentiexxx  
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)xxxx 
IPC - aanvraag door MKB voor Innovatieprestatiecontractenxxx  
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil)xxx  
xxx  
Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR)xxx  
Rijkscofinancieringsregeling INTERREG V (CETSI) xxx  
RVV Afdrachtvermindering Verhuurderheffing gerealiseerde investeringenxxx  
RVV Afdrachtvermindering Verhuurderheffing voorgenomen investeringenxxx  
SDExxxx 
STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector)xxxx 
Subsidieregeling Energiebesparing en
Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS)
xxx  
Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken (SVA)xxxx 
Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten 2015x x  
Topsector Energie 2015xxx  
Vervolgaanvraagformulier Koopsubsidiexxxx 
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)xxx  
WBSO/RDA  x  
WBSO Mededelenxxx  
WBSO BSN Werknemersxxx  

Service menu right