Overzicht subsidieregelingen in eLoket?

Meer artikelen

Het eLoket is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het schema kunt u zien welk identificatiemiddel u kunt gebruiken voor de verschillende subsidieregelingen. Staat een regeling niet in dit schema? Dan kunt u niet digitaal indienen voor die regeling.

Overzicht regelingen waarvoor u in eLoket terecht kunt

Overzicht regelingen
 
 
eHerk.
niveau
1
eHerk.
niveau
2
eHerk.
niveau
2+
DigiD
burgers

 
RVO.nl-
account

 
Afdrachtvermindering Verhuurderheffing (RVV) *xxx  
Beheer Subsidiesxxxx 
Energie-efficiëntieplannen (EEP)xxx  
Energie-investeringsaftrek (EIA)xxx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Overige verhuurdersxxx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Woningcorporatiesxxx  
Investeringen in Energie Glastuinbouw (EHG)     

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

xxxx 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil)xxx  
xxx  
Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR)xxx  
Rijkscofinancieringsregeling INTERREG V (CETSI) xxx  
Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)xxxx 
Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)xxxx 

Subsidieregeling Beheersing GSM-R Interferentie (GSM-R)

xxx  
Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccomodatiesxxx  
Subsidie energiebesparing eigen huisx x  
Subsidie energiebesparing eigen huis - woningeigenarenxxxx 
Subsidie energiebesparing eigen huis - verenigingenxxx  
Subsidie extern advies verduurzaming scholenxxx  

Subsidieregeling Praktijkleren

xxx  
Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken (SVA)xxxx 

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

  x  
Topsector Energie (TSE)xxx  

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

xxxx 
Vervolgaanvraagformulier Koopsubsidiexxxx 
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)xxx  
WBSO  x  
WBSO Mededelenxxx  
WBSO BSN Werknemersxxx  

Service menu right