Overzicht subsidieregelingen in eLoket?

Meer artikelen

Het eLoket is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het schema kunt u zien welk identificatiemiddel u kunt gebruiken voor de verschillende subsidieregelingen. Staat een regeling niet in dit schema? Dan kunt u niet digitaal indienen voor die regeling.

Overzicht regelingen waarvoor u in eLoket terecht kunt

Overzicht regelingen
 
 
eHerk.
niveau
1
eHerk.
niveau
2
eHerk.
niveau
2+
DigiD
burgers

 
RVO.nl-
account

 
Beheer Subsidiesxxxx 
Energie-efficiëntieplannen (EEP)xxx  
Energie-investeringsaftrek (EIA)xxx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Overige verhuurdersxxx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Woningcorporatiesxxx  
GSM-R - Subsidieregeling Beheersing GSM-R Interferentiexxx  
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)xxxx 
IPC - aanvraag door MKB voor Innovatieprestatiecontractenxxx  
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil)xxx  
xxx  
Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR)xxx  
Rijkscofinancieringsregeling INTERREG V (CETSI) xxx  
RVV Afdrachtvermindering Verhuurderheffing gerealiseerde investeringenxxx  
RVV Afdrachtvermindering Verhuurderheffing voorgenomen investeringenxxx  
SDExxxx 
STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector)xxxx 

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

  

x

  
Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken (SVA)xxxx 

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

  x  
Topsector Energie 2016xx   

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

xxxx 
Vervolgaanvraagformulier Koopsubsidiexxxx 
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)xxx  
WBSO/RDA  x  
WBSO Mededelenxxx  
WBSO BSN Werknemersxxx  

Service menu right