Menu Zoeken

Overzicht subsidieregelingen in eLoket?

Het eLoket is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het schema kunt u zien welk identificatiemiddel u kunt gebruiken voor de verschillende subsidieregelingen. Staat een regeling niet in dit schema? Dan kunt u niet digitaal indienen voor die regeling. 

Overzicht regelingen waarvoor u in eLoket terecht kunt

 
Overzicht regelingeneHerk.
niveau
1
eHerk.
niveau
2+
DigiD
burgers

 
RVO.nl-
account

 
Beheer Subsidiesxxx 
Boordcomputer Taxi (BCT)xxx 
Energie-investeringsaftrek (EIA)xx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Overige verhuurdersxx  
Fonds energiebesparing huursector (FEH) Woningcorporatiesxx  
GSM-R - Subsidieregeling Beheersing GSM-R Interferentiexx  
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil)xx  
RW Afdrachtvermindering Verhuurderheffing gerealiseerde investeringenxx  
RW Afdrachtvermindering Verhuurderheffing voorgenomen investeringenxx  
SDExxx 
SETB: Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto'sxxx 
STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector)xxx 

Subsidieregeling Indirecte Emissie ETS 2015

 x  

TKI-programmatoeslag 2015

 x  

TKI-projecttoeslag 2015

 x  
Topsector Energie 2015xx  
Vervolgaanvraagformulier Koopsubsidiexxx 
Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)xx  
WBSO/RDA x  
WBSO Mededelenxx  
WBSO BSN Werknemersxx  

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right