FAQ eHerkenning

Meer artikelen

FAQ

Waarom moet ik betalen voor eHerkenning?

Anders dan bijvoorbeeld DigiD is er enkele jaren geleden voor gekozen om eHerkenning als gezamenlijk markt/overheidsinitiatief te ontwikkelen. Commerciële bedrijven ontwikkelen, beheren en geven eHerkenningsmiddelen uit. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten – die trouwens als marktconform beschouwd kunnen worden – rekenen deze bedrijven door aan de afnemers. Algemeen geldt dat hoe veiliger het middel is, hoe meer controle plaatsvindt en hoe hoger de kosten zijn.

Waarom laat de overheid dit aan commerciële bedrijven over?

Na een overgangsperiode is per 1 juli de Wet Markt en Overheid van kracht. Daarin is bepaald dat de overheid zich niet onder ongelijke voorwaarden als concurrent van het bedrijfsleven mag gedragen. Dat geldt ook voor inloggen op websites van de overheid om zaken te doen, bijvoorbeeld mijn.rvo.nl. Het bedrijfsleven biedt voor de bestaande inlogmethode met gebruikerscode en wachtwoord namelijk een passend alternatief: eHerkenning. En commerciële bedrijven bieden de eHerkenningsmiddelen aan.

Mijn eHerkenning werkt niet (bv. de inlognaam of het wachtwoord worden niet herkend). Wat moet ik doen?

Neemt u contact op met de leverancier van het middel.

Waar kan ik mijn klachten kwijt?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dan kunt u via mijn.rvo.nl uw klacht indienen. Een onderbouwde klacht is voor onze organisatie waardevol. Zo helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Service menu right