Energie Prestatie Keuring

EPK-keuring

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een systeem dat energiebesparing voor bedrijven makkelijker en voorspelbaar maakt. In 2014/2015 namen veel Nederlandse bedrijven en instellingen deel aan de pilot met dit systeem. Op 18 mei 2016 start de landelijke uitrol van de EPK onder 200.000 ondernemingen.

De EPK is een keuring en helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen en de resultaten.De EPK-aanpak kan een flinke bijdrage leveren aan de besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord, vergelijkbaar met het energiegebruik van alle inwoners van Den Haag (circa 36 Pj). Ook de bedrijven zijn positief, omdat met de geteste EPK’s gemakkelijk en voorspelbaar energiebesparende maatregelen te nemen zijn. Daarmee zijn weer kostenbesparingen te realiseren.

Uitrol EPK

De EPK is bedoeld voor circa 200.000 bedrijven die moeten voldoen aan de Wet Milieubeheer en onder het Activiteitenbesluit vallen. Met de Energie Prestatie Keuring  komt er voor deze bedrijven onder meer een digitale tool beschikbaar. Daarmee kunnen zij een energiemeting doen en een besparingsplan opzetten. De EPK maakt het ook veel makkelijker voor bedrijven om te voldoen aan de voorschriften voor energiebesparing in de Wet milieubeheer. De uitrol van de EPK vindt plaats onder begeleiding van VNO-NCW.

Negen EPK-pilotprojecten

Vanuit het Energieakkoord voor duurzame groei werd besloten om in een pilot te testen of het idee in de praktijk werkt. In december 2014 startten negen projecten met de EPK-aanpak. Ze zijn verschillend van vorm en vinden plaats in diverse branches. Daardoor ontstaat er bij de evaluatie een breed beeld van de sterktes en zwaktes van een EPK. 

Green Deal EPK

Met de Green Deal-aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving, om de overgang naar een duurzame economie te versnellen. De Green Deal EPK is een samenwerking tussen:

 • het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
 • het ministerie van Economische Zaken,
 • Industrial Energy Experts,
 • Federatie Textielbeheer Nederland,
 • De Kleijn Energy Consulting,
 • Jacobs Energie Advies,
 • Koninklijke Metaalunie,
 • Stichting Milieu Platform Zorgsector,
 • Driven by Values BV,
 • VNO-NCW,
 • MKB-Nederland,
 • VNG, en
 • lokale overheden. 
   

Downloads:

Service menu right