20170316 Handreiking Bedrijfsspecifieke excretie melkvee v1.0.pdf

PDF-pictogram 20170316 Handreiking Bedrijfsspecifieke excretie melkvee v1.0.pdf

Titel: 

Handreiking Bedrijfsspecifieke excretie melkvee (16 maart 2017)

Omschrijving: 

Deze handreiking is bestemd voor melkveehouders die willen afwijken van de excretieforfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Subsidies en financiering: 

Dierlijke mest gebruiksnorm en gebruiksruimte

Sectoren: 

Veeteelt

Onderwerpen: 

Agrarisch ondernemen Mest en Grond

Service menu right