Gebouwen en woningen verwarmen met biomassa

Er warm en duurzaam bij zitten met biomassa? Dat kan! Met biomassa kun je gebouwen duurzaam verwarmen en tegelijkertijd fossiele energie besparen.
 
Biomassa is belangrijk als vervanger van fossiele brandstoffen en voor de opwekking van hernieuwbare energie. Bijna 70% van alle hernieuwbare energie in Nederland komt uit biomassa.

Biomassa en verwarmen van een gebouw. Waarom?

•             Biomassa is altijd beschikbaar en groeit opnieuw aan
•             Biomassa is hernieuwbaar
•             Biomassa is relatief goedkoop
•             Biomassa is gemakkelijk toe te passen
•             Biomassa uit de regio, toegepast voor de regio
•             Biomassa vergroot innovatieve en creatieve toepassingen
•             Biomassa is CO2-neutraal.
 

Biomassa en luchtkwaliteit

Verbranding van biomassa geeft uitstoot van gassen naar de lucht. Bij moderne pelletkachels en op biomassa gestookte ketels is er geen sprake van overlast voor de luchtkwaliteit als je deze goed installeert en vervolgens op de juiste wijze stookt. Daarvoor moet het vermogen van een biomassa-installatie passen bij de warmtevraag. En je moet kwalitatief goede biomassa gebruiken en een deskundige installateur de installatie laten uitvoeren.

Meer informatie over deskundige installaties?

Biomassawarmte voor woonhuizen

Voor particuliere huishoudens zijn er pelletkachels of kleine biomassaketels. Een kachel geeft stralingswarmte af en verwarmt een bepaalde ruimte. Er zijn ook kachels met een cv-koppeling. Die verwarmen ook water en koppel je aan de centrale verwarming. Op die manier kan een biomassakachel het hele huis verwarmen.
 
Een biomassaketel geeft zijn warmte alleen aan water af en kan daarmee de cv vervangen, al dan niet in combinatie met warm tapwater. Het vermogen van beide soorten installaties varieert van enkele kW tot ongeveer 25 kW. Bij grote woonhuizen zoals monumentale panden kunnen de ketels wat groter zijn, tot ongeveer 50 kW. Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan subsidie voor biomassakachels en –ketels worden aangevraagd als deze aan strenge emissie-eisen voldoen.

Biomassawarmte voor gebouwen

Kleine kantoren kunnen ook kiezen voor een pelletkachel, maar voor de verwarming van gebouwen gebruik je vooral biomassaketels. Biomassaketels zijn geschikt voor grotere kantoorpanden, schoolgebouwen, appartementencomplexen, zorginstellingen, hotels, sauna’s, zwembaden, etc.
 
Het gaat hier om ketels van enkele tientallen tot enkele honderden kW. De ketel staat in een ketelhuis die in of nabij het pand staat en de verwarming en warm tapwater verzorgt. Er moet ook een opslagruimte voor de biomassa aanwezig zijn.

Biomassawarmte voor lokale overheden

Gemeentelijk onroerend goed, zoals zwembaden en kantoorpanden, kan heel goed worden verduurzaamd door biomassaketels in te zetten. Biomassa kan ook een forse bijdrage leveren aan de verduurzaming van een stad of gemeente via warmtenetten voor stadsverwarming. Daarmee kunnen gemeenten grote aantallen woningen en gebouwen verduurzamen.
 
De schaalgrootte kan variëren van enkele honderden tot duizenden woningen. Het kan gaan om nieuwe installaties, maar ook om de ombouw van bestaande gascentrales. Purmerend heeft bijvoorbeeld een warmtenet van 44MW. Door de inzet van lokale biomassa, zoals het hout uit parken en ander landschapsbeheer, kunnen gemeenten concreet invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en hun ambities om klimaatneutraal te worden.

Service menu right