Gemeenten en provincies

Stad Den haag
Bent u bij de gemeente of provincie bezig met maatschappelijke, economische of sociale vraagstukken zoals verduurzaming, leefbaarheid, milieu en andere ontwikkelingen? Maak dan kennis met de producten, diensten en vaardigheden van RVO.nl. We zetten als adviseur, ondersteuner of partner kennis in. En verbinden en ontwikkelen instrumenten voor vernieuwing en participatie.
 
Of het nu experts zijn die u helpen met leegstand, de implementatie van elektrisch vervoer, uw energietransitie of het toetsen van plannen om kansen in Brussel te vergroten. RVO.nl helpt bij een succesvolle aanpak in uw stad of regio. Maak kennis met de producten, diensten en vaardigheden. Neem contact op, meld u aan voor onze evenementen, of bekijk onze dossiers.
 

Tip: Dossiers voor gemeenten en provincies

 1. Nationaal Expertisecentrum Warmte
 2. Green Deal
 3. Duurzaam door
 4. Interreg (internationaal eu-instrument)
 5. Elektrisch vervoer
 6. Lokaal klimaatbeleid (rijkswaterstaat)
 7. Kennisloket voor laadinfrastructuur

Expertteams voor gemeenten en provincies

Schakel onze expertteams in bij het oplossen van maatschappelijke, economische of sociale vraagstukken in uw gemeenten of provincie. Expertteams is de benaming voor een instrument bij de opzet en uitvoering van beleid. Naast een bredere hands-on ondersteuning omvat de inzet ook kennisdeling, netwerkvorming, onderzoek, communicatieactiviteiten, matchmaking en beleidssignalering. Naast expertteams zijn er ook andere instrumenten die kunnen worden ingezet ter ondersteuning in de uitvoering van beleid. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een ontwerpatelier, inzetten  van een Community of practice of een leerkring.

 1. (Kantoor)transformatie
 2. Eigenbouw
 3. Versnellen Gebiedsontwikkeling
 4. Proeftuinen Omgevingswet
 5. Juridische Expertpool Planschade
 6. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Ontwikkeling in uw gemeente of provincie

Steden en regio’s staan voor maatschappelijke opgaven als het terugdringen van broeikasgassen, het hergebruiken van materialen en grondstoffen en een duurzamer voedselpatroon. En uitdagingen als leegstand of integrale gebiedsontwikkeling. RVO.nl ondersteunt, adviseert en participeert bij diverse onderwerpen. Het verbeteren van de woon- en leefomgeving vraagt nieuwe vormen van samenwerken, een inventieve aanpak en een brede blik. Via onze programma’s en expertteams combineren we verschillende expertises, nieuwe vaardigheden en kennis. Zo komen we tot een samenhangende aanpak op de maatschappelijke, sociale en economische thema’s. Meteen aan de slag? Ga naar Stad en regio.

Inspiratie met praktijkverhalen

Voor gemeenten en provincies Volans compacte roeiboot

Op zoek naar financiering voor uw plannen

Bekijk de financieringsmogelijkheden eurobriefjes.

Service menu right