Loketwijzer MIT-regeling 2017

De loketwijzer MIT 2017 wijst u de weg naar het juiste loket.

Het is belangrijk deze eerst te doorlopen, zodat u weet bij welk loket u uw aanvraag voor de MIT kunt aanvragen.

Maak hieronder een keuze in welke regio of provincie de penvoerder/aanvrager is gevestigd:

*Bevindt de penvoerder/aanvrager zich in de provincie Flevoland? Dan kunt u alleen een aanvraag indienen via het landelijke MIT-loket (eLoket RVO).
 

Formulieren eLoket

De eLoketformulieren komen beschikbaar begin april voor alle instrumenten behalve R&D. Voor dit instrument komt het formulier in juli beschikbaar.

 

Service menu right