Kwaliteit van de spanning in het toekomstige elektriciteitsnet

Gevoelige apparatuur vraagt om een hoge kwaliteit elektriciteit

Door de komst van steeds meer en steeds gevoeligere toestellen zal het elektriciteitsnet aan almaar hogere eisen moeten voldoen. Tegelijkertijd zullen steeds meer decentrale systemen elektriciteit aan het net gaan aanbieden. Maar die zullen niet automatisch het gewenste kwaliteitsniveau hebben.

Hoe kan één en ander het beste worden georganiseerd? In dit project onderzoekt TU Eindhoven de beste manier om de spanningskwaliteit op het elektriciteitsnet van de toekomst te beheersen. Eerst worden de toekomstige ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Vervolgens wordt de meest gewenste rol- en taakverdeling tussen netbeheerders, klanten, fabrikanten en regelgevers beschreven. Belangrijk is de zoektocht naar een economisch optimum voor het toekomstige elektriciteitsnet: welke eisen moeten er worden gesteld aan toestellen en installaties?

Titel: Kwaliteit van de spanning in toekomstige infrastructuur (KTI)
Penvoerder: Technische Universiteit Eindhoven
Contactpersoon: Mevrouw Dr. Ir. J.M.A. Myrzik (e-mail)
Telefoonnummer: 040-247 34 53
Website: www.futurepowersystems.nl
Partners: ECN en Laborelec BV
Looptijd: 1 oktober 2006 - 1 oktober 2010
EOS-regeling Lange Termijn

Service menu right