Vier pijlers voor ondernemerschapsonderwijs

Op ROC Rijn IJssel neemt ondernemerschap een prominente plaats in. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de onderwijscatalogus en in het profiel van de opleiding.

Bijzonder is de inbedding van ondernemerschap in het vak Loopbaan & Burgerschap. Het succes van het ondernemerschapsonderwijs rust op 4 belangrijke pijlers: het Ondernemersloket, professionalisering van de docenten, het inpassen van meer ondernemendheid in opleidingen en het mbo-ondernemersschapscertificaat. Maar de allerbelangrijkste pijler is draagvlak bij directie, management en docenten.

Ondernemersloket

ROC Rijn IJssel is in 2007 gestart met de oprichting van het Ondernemersloket: een expertisecentrum voor startende ondernemers voor heel Rijn IJssel. Door de positieve reacties op het Ondernemersloket zijn meer medewerkers enthousiast geraakt om ondernemerschap in het curriculum op te nemen. Er is een stuurgroep gevormd die bestaat uit de directeuren van alle onderwijssectoren. Voor het draagvlak op de werkvloer levert iedere sector een ambassadeur aan, die afkomstig is uit hun docententeam.

Professionalisering van docenten

Ten Busch: “De docenten werken op vrijblijvende basis mee aan het ondernemerschapsonderwijs. Ze leren het talent bij studenten te herkennen. Docenten die bij ons nieuw binnenkomen, nemen bij het behalen van hun pedagogisch-didactische aantekening ook deel aan het subonderdeel ondernemerschap. En in de toekomst zullen we meer sturen op werving van docenten met een ‘ondernemend profiel’. Er is ook een ‘train de trainer’-cursus ontwikkeld, om het ondernemerschapsonderwijs binnen de organisatie verder te brengen.”

Inbedding in Loopbaan & Burgerschap

In het schooljaar 2012-2013 wordt het curriculum ‘Ondernemend gedrag’ ingebed in het vak Loopbaan & Burgerschap. Op dit moment maakt ondernemendheid in 40% van de opleidingen deel uit van het lesprogramma. In het eerste jaar ligt de focus vooral op ondernemendheid, terwijl jaar 2 meer ingaat op ondernemerschap, onder meer met studentbedrijven. Docenten worden vanaf het tweede jaar meer ingezet als coach en minder voor kennisoverdracht.

Certificaat voor ondernemerschap

De school heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het mbo-certificaat CE Ondernemerschap. Dit certificaat draagt bij aan een goede voorbereiding van mbo-leerlingen op zelfstandig ondernemerschap. Alle ROC’s die het certificaat uitgeven, zijn zelf verantwoordelijk voor de (toetsing) van de kwaliteit hun studenten.

Opbrengsten en successen

Het ROC heeft al successen geboekt. Er zijn inmiddels tien studentenbedrijven opgericht, die in samenwerking met de Kamer van Koophandel hun ondernemingsplan uitwerken. Een van de studentenbedrijven heeft bijvoorbeeld Knetterzeep ontwikkeld, om kinderen aan te sporen hun handen te wassen voor het eten. Dit idee is goed ontvangen en wordt ook echt op de markt gebracht.Het netwerk van de school is een belangrijke succesfactor. Het ROC profileert zich als een ondernemende school en zoekt intensief samenwerking met partners en netwerken in de regio. Zo ontstaan nieuwe ideeën om studenten en docenten ondernemender te maken.

 

Wat kunt u leren van dit project?

Draagvlak en een goede inbedding in de organisatie kun je bereiken door je te richten op verschillende pijlers.

Contact

ROC Rijn IJssel:r.dopper@rijnijssel.nl
Dit project ontving subsidie voor het overdragen en uitrollen van de ontwikkelde best practice (uit de regeling ONO Uitrol Best Practice 2012).

Service menu right