CAH boert goed met agrarisch ondernemerschap

Ondernemerschap neemt een belangrijke plek in op de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) uit Dronten en Almere.

Naast de vierjarige major Agrarisch ondernemerschap kent de CAH de minor Ondernemerschap en de master Agribusiness Development. Succesfactoren van het agrarisch ondernemerschapsonderwijs zijn mentorschap en de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

Competentiegericht leren en persoonlijke ontwikkeling

De hogeschool hecht veel waarde aan leren in en uit de praktijk. Studenten moeten de kans krijgen om in authentieke situaties te werken en zo voorbereid te worden op het ondernemerschap. Ondernemerschap is te leren door competentieontwikkeling. Eén van de tien CAH-competenties is dan ook ondernemen.
Bij de start van hun opleiding doen de studenten een nulmeting naar hun competenties, zoals ondernemen, presenteren en onderzoeken. Tijdens hun opleiding leggen ze zelf het accent op de competenties die ze willen ontwikkelen.
In de afstudeerfase leidt dit tot een competentieprofiel waarin de studenten hun competenties hebben uitwerkt. Dit profiel maakt deel uit van de eindbeoordeling, waar ook een externe beoordelaar (ondernemer of vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel) bij is betrokken.

Mentor als succesfactor

Kenmerkend voor het ondernemersonderwijs van de CAH is het mentorschap. Alle studenten hebben een vaste mentor die hen – gedurende meerdere jaren - begeleidt bij de ontwikkeling van verschillende competenties. De docenten zijn getraind en hebben affiniteit met coaching. In hun rol als gids, monitor en spiegel begeleiden ze groepen studenten van eenzelfde studierichting. Studenten hebben regelmatig gesprekken met hun mentor die ze een stapje verder helpt bij het ontwikkelen van hun competenties. De studenten zien hun mentoren niet alleen buiten de lessen; ze krijgen ook vaak les van hun begeleiders. Zo krijgen de mentoren een compleet beeld van hun studenten.

Wat kunt u leren van dit project?
Het werken met mentoren is breed toepasbaar. Het krijgt meerwaarde wanneer mentoren meerdere jaren zijn betrokken bij hun studenten en hun studenten ook in lessituaties meemaken. Voor de grotere instellingen is het een manier om het onderwijs meer individueel en kleinschaliger te maken.

Contact

CAH ‘Mentorschap’: Wolter van der Kooij, opleidingscoördinator
Website

Service menu right