Het Sport Ondernemersbureau: ondernemerschap in samenspel

“Sporten en ondernemen gaan eenvoudig hand in hand”

Rob ter Horst runt samen met collega Jasper van Houten het Sport Ondernemersbureau (SO) aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Of beter gesteld: de docenten van het Instituut Sport en Bewegingsstudies begeleiden hun studenten, die zelf het project invulling geven en sturen. Van offerte en projectplan tot eindevaluatie. Dat betekent heel wat verantwoordelijkheid voor de leerlingen. “Maar juist daar ben ik naar op zoek”, aldus een lid van de studentenwerkgroep SO. “In de praktijk leer ik nu eenmaal het meest.”

Slotdag Korfbal Fotograaf William Moore

Het SO is een advies- en evenementenbureau op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. “Onze leerlingen ontwikkelen onder andere beweegplannen of verrichten onderzoek naar verzuimoorzaken binnen de arbeidscontext”, legt Ter Horst uit. “En natuurlijk verzorgen ze onder deskundige begeleiding allerlei sportactiviteiten. Zowel kleine verenigingen als grote commerciële bedrijven schakelen onze studenten in voor de uitvoering en organisatie van toernooien en andere evenementen. De dienstverlening is afhankelijk van de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de competitie ‘Wij staan voor de Wijk’, waarbij we samen met voetbalclub NEC uit Nijmegen leefbaarheid en fairplay centraal stellen in de wijk.”

Scherp speerpunt

“De samenwerking binnen het SO verloopt perfect”, vindt Ter Horst. “Dat komt door het samenspel tussen studenten, docenten en het netwerk van ondernemers, maar bovenal doordat bij ons iedereen meedoet. Dat zien wij heel scherp: welke opdracht het SO ook oppakt, ons speerpunt is dat elk niveau ermee uit de voeten moet kunnen. Het hbo, mbo én vmbo moeten kunnen ondernemen.“ Volgens de projectleider creëert het SO hiermee de ultieme leerlijn: “Het vmbo ziet immers wat het mbo op zich neemt en het mbo ziet het hbo. Ik vind dat het toppunt van ondernemingszin in de praktijk!”

Hand in hand

Ter Horst: “Binnen het SO gaan ondernemen en sporten eenvoudig hand in hand. Sporters en ondernemers zijn nu eenmaal doeners. Ze willen participeren en werken naar een eindresultaat toe. En dat willen de leerlingen van het SO ook. Niet leren van een casus, maar van echte situaties. Met eigen kennis problemen oplossen, ervaring opdoen en een mooie prestatie neerzetten. Daarom is het SO een perfecte vorm van ondernemerschapsonderwijs!”

Effect van samenspel

Het SO is ontstaan uit de behoefte aan meer ondernemend onderwijs. “Hiervóór deden het vmbo, mbo en hbo wel wat op dat gebied, maar niet met zoveel samenspel. Door dit project zoeken studenten en docenten elkaar én het bedrijfsleven op.” Het effect van het SO vindt Ter Horst groot. “Sinds het SO krijgt iedereen tijd voor samenwerking. Daardoor neemt ook het ondernemend gedrag van professionele begeleiders en docenten toe. Wat dat betreft werkt het SO dóór in zoveel meer dan alleen het onderwijs aan studenten.”

Leerlijn ondernemen

Rob ter Horst ziet in de toekomst veel kansen voor het SO. “Docenten komen met verdergaande ideeën, maar treden vaak ook terug, zodat de studenten de mogelijkheid krijgen het SO verder vorm te geven. Waar positioneren we het SO in de toekomst? Welke stappen zetten we daartoe? Daarnaast gaan we invulling geven aan een gedeelte van een volledige leerlijn ondernemen van het vmbo tot en met het hbo. “Binnen dit deel geven onze studenten les aan andere niveaus. Zo leren ze andere leerlingen kerntaken van het ondernemerschap, zoals organiseren en acquireren. Een prachtig resultaat als je het mij vraagt. Echt héél bijzonder.”

Service menu right