De Ondernemende Docent

Het ondernemend onderwijs binnen lerarenopleidingen in Nederland is nog niet voldoende ontwikkeld, terwijl een toenemend aantal onderwijsinstellingen ondernemerschap heeft opgenomen in het competentieprofiel van docenten.

Dat was de aanleiding om educatieve hogescholen (pabo's en lerarenopleidingen) een impuls te geven en hen beter te laten aansluiten. Een deel van het restbudget van de ONO 2012 wordt hiervoor ingezet. SLO/Grijp de Buitenkans voert het project uit.

Lees ook de 2 artikelen over 'Ondernemend leren op de pabo'.

Het project De Ondernemende Docent bestaat uit 2 delen: training van docenten van lerarenopleidingen en regionale masterclasses.

1. Train-de-trainer

Doel: docenten van lerarenopleidingen (pabo's / LVO) kunnen het GrijpdeBuitenkans train-the-trainer programma volgen, onder supervisie van reeds getrainde ambassadeurs. Op die manier wordt ondernemend onderwijs in de eigen lespraktijk én in de onderwijsinstelling geïntroduceerd. 
Het streven is 50 getrainde ambassadeurs van tenminste 10 pabo's en lerarenopleidingen.

2. Masterclass Onderwijs en Ondernemen

Doel: Een aantal pabo's en lerarenopleidingen nemen ondernemendheid op in de organisatie en in het curriculum. Zij volgen een begeleidingstraject waarin zij werken aan de eigen invulling van De ondernemende docent en ontwikkelen een leerplankader. 
Het streven is te komen tot een uitgevoerd traject met 4 pabo's en lerarenopleidingen. 


Terug naar overzicht ONO-projecten 2012
 

Service menu right