Agrarische administratie en registratie

Quality inspection of tomatoes

U bent als agrarisch ondernemer verplicht een administratie bij te houden. Bijvoorbeeld over de aan- en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en meststoffen. Uw agrarisch bedrijf moet bij ons geregistreerd staan. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Bijhouden

Houd de administratie per kalenderjaar en diercategorie bij. Hoe u de administratie precies bijhoudt, bepaalt u zelf. Gebruikt u een managementprogramma? Informeer dan bij de leverancier of dit programma voldoet aan de voorschriften.

Bewaren

De administratie moet aantonen dat uw gegevens correct zijn. Bewaar dus alle documenten zoals de facturen van de aan- en afvoer van dieren, melk, eieren, veevoer en meststoffen, eigendomsaktes, pachtcontracten of de oprichtingsakte van uw bedrijf. Bewaar deze documenten minimaal vijf jaar.

Nieuwsbrief Agrarisch ondernemen

Service menu right