Regeling wijn en olijfolie

Meer artikelen
Wijnproductie handel en vervoer

Wie wijn produceert, vervoert of verhandelt heeft te maken met verschillende wettelijke eisen. Alle Europese eisen voor wijn zijn ondergebracht in de Regeling wijn en olijfolie. Hierin staan de regels voor het vervoer, de bereiding en etikettering van wijn. Deze regeling ging per 1 juli 2014 in.

Op de pagina Olijfolie vindt u meer informatie over de regels voor olijfolie.

Regelgeving

In de Regeling wijn en olijfolie en in een aantal Europese verordeningen staan onder andere de administratieve verplichtingen, zoals productie- en voorraadopgaven. Het gaat om de volgende Europese verordeningen:

 • Verordening (EG) nr. 555/2008 (pdf) van de Commissie van 27 juni 2008 gaat over steunprogramma’s, handel met derde landen, het productiepotentieel en controles in de wijnsector.
 • Verordening (EG) nr. 436/2009 (pdf) van de Commissie van 26 mei 2009 bevat regels over de verplichte opgaven de begeleidende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector.
 • Verordening (EG) nr. 606/2009 (pdf) van de Commissie van 10 juli 2009 gaat over de wijncategorieën, de oenologische procedés en de daarvoor geldende beperkingen.
 • Verordening (EG) nr. 607/2009 (pdf) van de Commissie van 14 juli 2009 bevat regels voor beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten.
 • Verordening (EU) nr. 1306/2013 (pdf) van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 gaat over de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
 • Verordening (EU) nr. 1308/2013 (pdf) van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 is de vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten.
 • Verordening (EU) nr. 251/2014 (pdf) van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014 gaat over de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten.

Registreren

Als wijnbouwproducent moet u geregistreerd staan. Heeft u zich nog niet geregistreerd, dan kunt u dit doen met het formulier: inschrijving wijnbouwproducent

Administratie

Een wijnbouwproducent is verplicht een administratie bij te houden voor de verschillende handelingen van de oogst tot het wijn maken. Veelal vindt dit plaats in een oogstboek, wijnboek, fermentatieboek en flessenboek. Dit kan in een digitaal systeem of op doorlopend genummerde bladen. De administratie wordt ook wel het register genoemd. De bewaarplicht is vijf jaar. Controle vindt plaats op de volgende verplichte registraties:

 • oogstadministratie (oogstboek)
 • wijnadministratie met onder andere de  bewerkingen en behandelingen: verzoeten, verrijken, ontzuren en aanzuren, sulfiteren, overhevelen en bottelen en ondersteunende  fermentatieadministratie
 • flessenadministratie, inclusief de in- en uitslag van de flessen

Laat u als wijnbouwproducent wijn maken (meestal inclusief bottelen) bij een wijnmakerij? Dan kunt u voor het registreren van de bewerkingen in het register verwijzen naar de wijnmakerij. Hier vindt dan de registratie plaats van de bewerkingen. De NVWA controle over dit onderdeel vindt dan bij de wijnmakerij plaats.

Productieopgave doen

Wij rapporteren de druiventeelt en wijnproductie in Nederland jaarlijks aan de Europese Commissie. Bent u een commerciële wijnproducent of wijnhandelaar, dan geeft u deze gegevens aan ons door.

Etiket codenummer aanvragen

Als u wijn verkoopt, moet het etiket van de wijn aan regels voldoen. Een van de regels is dat de naam, plaats en land van de producent, verkoper, importeur en bottelaar op het etiket moeten staan. Wilt u niet alle namen en adressen vermelden dan mag u een van deze vervangen door een code. U vraagt een code bij ons aan.

Europese bescherming aanvragen

Voor wijn kunt u een Europese bescherming aanvragen. Er zijn 2 mogelijkheden om uw wijn te beschermen, met een:

 • een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of
 • een beschermde geografische aanduiding (BGA).

Voor een BOB en BGA gelden bepaalde voorwaarden. Bij een BOB zijn bijvoorbeeld alle druiven waarvan de wijn is gemaakt afkomstig uit één geografisch gebied. Meer informatie over het beschermen van wijn leest u bij EU streekproducten-Wijn.

Vervoersdocument aanvragen

Bent u wijnhandelaar of wijnbouwproducent en gaat u wijn of wijnbouwproducten vervoeren? Zorg dan dat de begeleidende documenten vóór het transport zijn opgemaakt en afgegeven. Bij deze documenten moet u een referentienummer vermelden. Gebruik hiervoor een factuurnummer. Met een referentienummer is de zending in uw administratie makkelijk terug te vinden.

Soms vraagt een land naar een erkend handels- of vervoersdocument met een referentienummer. Dit zijn meestal landen buiten de Europese Unie. Een factuurnummer alleen als referentienummer is dan niet voldoende. In zo'n geval vraagt u een erkend handelsdocument bij ons aan. Op dit document staat een referentienummer. Onder downloads vindt u een voorbeeld van een erkend handelsdocument.

Meer informatie

Ga naar wetten.overheid.nl  voor de volledige tekst van de regeling wijn en olijfolie.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over wijn? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de RSS-tips.

Service menu right